t


Kommentaren

Publisert:  10.11.06

Hedalsfjellet

OLAF ØDEGAARD

I skrivende stund befinner jeg meg i fjellet på ca. 1100 m.o.h. Sola varmer, så det er ca. 40 grader i solsteiken. Vi befinner oss som regel i solsteiken, så hvorfor temperaturen alltid skal oppgis i skyggen, er jo litt rart.

Mange kunstige parker er i de seinere tider blitt bygget i Norge, og tusenvis av folk reiser milevis og bruker massevis av penger for å oppleve å bli fraktet rundt i lufta  på en bane, rundt i en sirkel med hodet opp og hodet ned, henge etter beina , bli sendt mange meter opp i lufta så høyt som mulig på kortes mulig tid. Hvis en kan forlate stedet ør i hodet, uvel i magen, med høg puls og ellers totalt utslitt, ja da har dagen vært vellykket!

Denne form for velvære har jeg aldri forstått. Men det finnes mange ”parker” som ikke er kunstige, og de har vi mange av i Norge. Nemlig fjellene våre. De er gjennom tusener av år blitt utformet slik at mange reiser kloden rundt for å nyte den norske naturen, betrakte fjellene på avstand, betrakte de på nært hold og ferdes i dem.

Teltplassen ved Øvre Sautjern

Dette for å oppnå velvære gjennom ro og stillhet, vær og vind, og naturopplevel-ser. I de norske fjellområder kan alle ferdes fritt, og dette er til og med helt gratis. I fjellene er det også mulighet å drive jakt og fiske.

Mange av disse fjellområdene er privateid, så alle kan derfor ikke uten videre fiske og jakte der. Vi som bor i Hedalen er så heldige å ha et udelt fjellområde som er helt unikt i denne sammenheng.

Det er vel noen få steder i Norge som har tilsvarende, men disse kan nok telles på ei hand. Alle som er bosatt i Hedalen kan bruke fjellet til fritt fiske og småviltjakt, d.v.s. rypejakt, i den tiden jakt og fiske ikke er fredet. Dette er en verdifull eiendom for bygda, og den må vi ta godt vare på.

Fra Storbekkseilen ved Hestehøgda mot Aurdalsfjorden.  Foto:  Arne G. Perlestenbakken Fra Bruskerudfjell mot Sperilden.  Foto:  Arne G. Perlestenbakken

Vi må også bruke fjellet, ikke bare betrakte det på avstand. ”Styret for Hedalsfjella” er et utvalg som er blitt oppretta for å forvalte Hedalsfjella og fiskevatn som ligger i Hedalen. Dette er ei ansvarsfull og veldig interessant oppgave. Noen av oppgavene til fjellstyret er å forvalte jakt og fiske, slik at det består, og helst blir
bedre og bedre. Hvert år blir det satt ut ca. 7000 settefisk, og vatna blir kalka for at ph-verdien (surhetsgraden) skal være slik at det er gode leveforhold for fisken. Dette blir utført i disse dager.

Vi har også planer om å gjenskape gyteplasser for røya, slik at vi får opp igjen bestanden i gamle røyevatn. Dette arbeidet blir påbegynt i høst. For å utføre disse Foto:  Svein Erik Skioppgavene må det skaffes en del inntekter. Dette får vi ved salg av jaktkort og fiskekort til utenbygdsboende, samt beiteleige for tamrein. En stor del av inntektene går bl.a. til innkjøp av settefisk.

Mesteparten av det praktiske arbeidet er basert på frivillig innsats. Settefisk skal bæres ut til vatn i store områder, og vannprøver skal hentes to ganger i året fra vatn som blir kalka. Her har vi mange velvillige folk som stiller opp år etter år, og gjør en god innsats for fjellet vårt.

Etter mange år med kalking og utsetting av fisk, er det nå veldig mange gode fiskevatn i Hedalsfjella. Rypebestanden har holdt seg ganske jevn de seinere åra, og ser ut til å være forholdsvis bra pr. i dag. Hedalen har etter hvert blitt beriket med mange hytter som flere og flere døgn i året blir fylt opp av hyggelige folk som rusler rundt i fjellet og koser seg.

Foto:  Svein Erik Ski

Hedalsfjellet og dets kvaliteter er nok nettopp grunnen til at så mange ønsker å bruke fritida si her. Her finnes det mange ressurspersoner som ønsker å gjøre en innsats for at forholdene for bruken av fjellet blir gode. Dette setter vi pris på!

Jeg er så heldig å bo i fjellet, ha min arbeidsplass i fjellet, og har jeg noe fritid innimellom, så bruker jeg jammen en god del av denne i fjellet også. Jeg var også så heldig å bli valgt inn i styret for Hedalsfjella òg. På vegne av styret for Hedalsfjella, ønsker jeg alle velkommen til fjells!


   

Nettsideansvar: Arne Heimestøl |