tPublisert:  10.11.06

 

 

Spørsmål om legetjenesten i Sør-Aurdal

HEDALEN BYGDEUTVALG

Hedalen Bygdeutvalg sendte i begynnelsen av april en forespørsel til rådemannen vedr. legetjenesten Sør-Aurdal. Først i juni sendte vi purring med ønske om tilbakemelding før ferien. Pr. d.d. har vi ikke mottatt svar på denne henvendelsen og  offentliggjør derfor dette brevet her. 

Til Politikerne i Sør-Aurdal 

Årsmøtet i Hedalen Bygdeutvalg ba utvalget ta opp ”legesaken” på nytt. 

Bygdeutvalget oppfordrer Sør-Aurdal Kommune til å ta initiativ til å få foretatt en undersøkelse om innbyggernes erfaringer med fastlegeordningen, legedekningen og legevaktsordningen. 

Videre stiller bygdeutvalget følgende spørsmål: 

·         Arbeider kommunen fortsatt for å ansette leger med kontordager i Hedalen?

·         Hvor mange av innbyggerne har fastlege i andre kommuner? 

-          Koster det noe for kommunen?

-          Hvilke konsekvenser får det for den enkelte når den må oppsøke legevakt utenfor distriktet? 

·         Hvor mange personer sto i utgangspunktet på ”vakant hjemmel”, hvor mange står der nå?

·         Har legene på Bagn pasienter fra andre kommuner?

·         Blir alle oppgaver i varetatt, for eksempel forebyggende helsearbeid, skolehelsetjeneste osv.? 

Vi ser fram til en tilbakemelding i saken. 

Kommunen har nå fått muligheten til å fylle opp ledige hjemler for fastlege og bemanne Hedalen legekontor. Dette er i tråd med tidligere kommunestyrevedtak. Med begrunnelse i den økonomiske hverdagen går rådmannen i sin innstilling i mot dette. 

Er dette i tråd med alt arbeidet som blir lagt ned i Småsamfunnsprosjektet?  

På hvilket grunnlag hevder rådmannen at legetjenesten fungerer godt slik den er organisert i dag? Bygdeutvalget mener saken burde vært undersøkt nærmere, slik vi ba om i vår henvendelse over. Er innbyggerne fornøyde, eller har vi tilpasset oss?  

På denne bakgrunn mener Hedalen bygdeutvalg at kommunestyrerepresentant Arne Heimestøl stiller høyst relevante spørsmål i avisa Valdres fredag 20. aug. 

Vi undres på om det er vilje til å bedre legesituasjonen i Sør-Aurdal.

Ta sjansen og prøv! 

Bygdeutvalget i Hedalen


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |