t


Kommentaren


Bruk av værstasjon og WEB-kamera ved Søbekkseter

ELDOR RØDSETH

Utedelen til værstasjonenJeg vil benytte anledningen som kommentarskribent på hedalen.no til å si noen få ord om værstasjonen m/WEB-kamera som per i dag er operativt i hyttefeltet H-18 (Søbekkseter). Jeg vil forsøke å utrede blant annet den statistiske bruken av værsidene sett i forhold til hvilke ukedager-, og hvilke tidspunkt på døgnet at værsidene er flittigst i bruk.

For de av dere som ennå ikke har hatt anledning til å benytte dere av denne tjenesten så er http-linken til værsidene som følger: http://home.online.no/~eldoroe/weather.htm  (oversikt over installasjonen); eventuelt http://home.online.no/~eldoroe/wx.htm (værdata).

Informasjonskilde

Informasjonen som jeg legger til grunn, er basert på WEB-statistikk mottatt fra WEB-host hvor .html-kilden for værsidene ligger. Statistikken som mottas fra WEB-host, er ganske detaljert, og inneholder – i tillegg til tallinformasjon (antall treff, mengde overført data, osv.) - også informasjon om hvilke domener forespørsler kommer fra.

Statistikk
Statistikken viser at det er regelmessige treff fra domener også utenfor Norge. I tillegg til domener under .com, .net og .no så er det registrert regelmessige treff fra 26 andre land hvor alle verdensdeler er representert.

Den mest benyttede refererende URL’en er https://hedalen.no . I klartekst betyr dette at veldig mange personer er innom hedalen.no for så å velge mine værsider som link nettopp fra hedalen.no.

I tidsrommet uke 11-32/2004 så har sidene hatt ca. 12500 forespørsler. For at leserne ikke skal drukne i tall og grafer så har jeg valgt å vise 4 statistikker basert på tidsrommet uke 11-32, 2004.

Statistikkene er:

  1. Gjennomsnittlig antall forespørsler per dag
  2. hvor mye data-trafikk sidene genererer
  3. Forespørsler distribuert over ukedager
  4. Forespørsler distribuert over timer ila. døgnet
 

Sammendrag
Basert på ovenfor nevnte statistikk, ser vi visse ”trender” i bruken av værsidene:

  1. Gjennomsnittlig antall forespørsler per dag ligger på mellom 100-150

  2. Hvor mye data-trafikk sidene genererer ligger på ca. 1200 MegaByte (ca. 1,2 GigaByte) per dag.

  3. Forespørsler distribuert over ukedager viser at bruken av sidene er jevnt fordelt over ukedager.

  4. Forespørsler distribuert over timer ila. døgnet viser at sidene har flest antall treff i tidsrommet 08:00-16:00.

Vi ser også at ferie-ukene i juli gir en tydelig reduksjon i antall treff. Kombinert med statistikken som viser hvilke domener som er refererende URL så konkluderer jeg med at værsidene er jevnlig årsak til noen minutters død-tid hos enkelte arbeidsgivere…

Mitt håp er at bygdefolk, hytteeiere, utflyttede Hedølinger, og andre finner tjenesten nyttig og vil fortsette å benytte seg av denne for å sjekke værforholdene i fjellheimen vår.

Spørsmål, kommentarer og innspill til tjenesten mottas gjerne på e-post: er@systemsoft.no


 


   

Nettsideansvar: Arne Heimestøl |