tPublisert:  10.11.06

 

 

Feil feil

ARNE HEIMESTØL

--Vi trodde at det var modemene som var defekte.  Dette sier Stein Nilsen i Eidsiva brebånd til Hedalen.no.  Flere hedøler har hatt problemer med å komme på bredbåndsnettet, men nå har Eidsiva funnet feilen.

Det viser seg at det ikke er modemene som har vært defekt.  Feilen har ligget i innstillinger Eidsiva har ansvar for.  Nå håper Nilsen at de som har bestilt bredbånd, skal komme på nettet.

En utfordring er det fremdeles.  Ikke alle linjer er like gode.  Eidsiva har koblet bredbånd opp til 6,7 km fra telefonsentral, men enkelte ganger har en gitt opp på avstander godt under 4 km.

--Det er Telenor som har ansvaret for linjene, og deres ansvar avgrenser seg til at brukeren skal ha telefon.  De vil neppe skifte kabel, sier Nilsen. 

Noen har klaget på hastigheten på oppkoblinga.  Dette kan være Eidsiva sitt ansvar.  Prøv hastighetsmåleren du finner på denne sida.  Viser gjennomsnittsmålinger mindre enn det du har betalt for, bør du ta kontakt med bredbåndsleverandøren din.

Vær ellers oppmerksom på at årsaken til dårlig fart kan være trege servere.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |