tPublisert:  10.11.06

 

 

Det skal handle om brøtningen.

ELDOR BRÅTEN

Nå trenger jeg hjelp! Styret i Vassfaret Elvekasse har gitt meg i oppdrag å skrive et hefte eller ei bok. Det kommer an på hvor mye stoff vi klarer å skaffe til veie. Geografisk område er ”hovedvassdraget i Hedalen og Vassfaret med sideelver som har vært brukt til fløtning.”

Boka skal vektlegge :
- de ulike elvekassers historie.
- bygging av damanlegg/skådammer,dambuer/båthus og andre nødvendige innretninger for elvekassenes virke.
- brøtningen-forarbeide,gjennomføring i de ulike elver/elvestrekninger, over fjorder, livet for brøtningskara, damvoktere og andre som deltok.
- rodeinndeling-nedtegnelse av gamle navn osv.

Foto:   Helge Nordby Foto:   Helge Nordby


”En viktig del av mandatet er i tillegg til det skriftlige materialet, å få tak i gamle bilder.”

Heldigvis er det tatt vare på en god del protokoller fra de forskjellige elvekassene, men protokoller kan være så nøyaktige og informative de bare vil. Protokoller forteller en liten del av historien. De klarer i svært begrenset grad å formidle hverdagsliv og hverdagsaktivitet.
Protokoller er ikke nok.

Foto:   Helge NordbyDersom du har litt greie på noe av det som er nevnt ovenfor, ut fra personlige erfaringer eller noe du har hørt fra andre, blir jeg svært glad om du kontakter meg. Telefonnummeret mitt er : 61349656, postnummeret 3528, og e-postadressen eldorb@frisurf.no .

Føler du at du ikke har noe særlig å bidra med om brøtningen, har styret vedtatt en del beslektede sidetemaer:
- annen bruk av vannet til eks. møller, sager, stamper etc.
- andre kulturminner langs vassdraget.
- navn på fiskeplasser, båthus, skogskoier.
- Gamle ferdselsveier, stier
- osv.
Foto:   Helge NordbyDette er stoff som kan brukes i boka eller hentes fram senere. Det viktigste er at kunnskap og gode historier ikke forsvinner.
Mener du selv at du ikke hører med til ”de som har greie på”, må du gjerne tipse meg om folk du tror har det. Da hjelper du en hjelpetrengende bokskriver. Og takk skal du har for det!


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |