tPublisert:  10.11.06

 

 

Adkomsten til biblioteket i byggeperioden ved Hedalsheimen

SIGRID HAUGEN

Den gamle vegen er forsvunnet! I stedet kan du nå ta til høyre i stedet for til venstre rett etter avkjøringa fra Hedalsvegen. Her er det laget ny veg. I perioder kan den være stengt av anleggstrafikken, men som regel er den framkommelig.

Du kan også parkere på øversida av Hedalsheimen og bruke inngangen her. Rett innenfor døra er det både trapp og heis ned til underetasjen med biblioteket.
En tredje mulighet er gangsti rundt bygget på ”sørsida”. Den bør skoleelevene bruke.

Om ei tid vil også biblioteklokalet bli berørt av byggearbeidene. For at tilbygget til Hedalsheimen skal ha tilgang til den eksisterende heisen, blir det laget en korridor på skrå gjennom biblioteket. Den innerste delen av rommet vil dermed bli ”borte”.
Til gjengjeld skal det lages åpning i veggen mot møterommet som heimesjukepleien disponerer, slik at dette rommet skal brukes av biblioteket og heimesjukepleien i fellesskap.

Når denne ombygginga starter, vil biblioteket måtte stenge en periode. Det blir neppe før sommerferien.

Det totale arealet blir omtrent som nå, 100 kvadratmeter, men jeg tror det blir både lysere og triveligere. Og sambruk gir bedre ressursutnyttelse.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |