tPublisert:  10.11.06

 

 

Spørreundersøkelse for Hedals-ungdom i alderen 18 – 35 år 

Som en del av ”Hedalsprosjektet” er det oppnevnt en gruppe som består av ”eldre ungdom”. Vi påberoper oss å være den nest viktigste gruppa nest etter ”yngre ungdom”.

 Gruppa jobber aktivt for å legge til rette for at eldre ungdom skal bosette seg i bygda. Vi er nystartet, og av ting vi jobber med, kan nevnes:

  • ungdomshus

  • motorcrossbane og fellesturer/ utflukter med variert innhold.

Et spørreskjema blir sendt ut til dere mellom 18 og 35 år. Jo flere svar vi får, Dette er Hedalen.no sitt eget forum.jo bedre. Vi ønsker å komme i kontakt med alle på vår egen alder for å finne ut hva vi må gjøre. Ønsker og tips mottas med takk! En dialog på forum for Hedalen.no om hva vi må gjøre for at ungdommen ønsker å bo i bygda hadde vært fint.

I korte ordelag. Vi ønsker å være synlige, og være i dialog med DEG! La oss sikre Hedalens fremtid! 

Vi håper du tar deg tid til å svare på de vedlagte spørsmålene. Vennlig hilsen temagruppa for eldre ungdom!

Last ned spørreskjemaet her.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |