t


Kommentaren

Publisert:  10.11.06

Forelskelse og kjærlighet

-Av Arne Heimestøl-

Det forskes på mye.  I USA har en psykolog og to matematikere utarbeidet en ligning som kan brukes til å spå om et ekteskap blir lykkelig eller ikke.  700 par ble observert, og forskerne fant at par med velutviklet humoristisk sans hadde størst sjanse for å lykkes, mens forakt mer fungerte som svovelsyre i forholdene som ble observert.

Vi kan vel raskt bli enige om at forelskelse har med sterke følelser å gjøre.  Det er sagt at kjærlighet gjør blind.  Det tror jeg ikke på, men at forelskelse kan føre til at en kun ser positive sider ved den er er forelsket i, har jeg mindre grunn til å betvile.  De fleste har vel også opplevd at slike sterke følelser med tiden kan kjøle seg ned, eller at de kan rettes mot andre.

Det rare er at forelskelsen i vår tid i større og større grad er blitt selve begrunnelsen for ekteskap og samboerskap.  Og når en oppdager at følelsene kommer under kokepunktet, ender det for noen i brutte forhold. 

Per Arne Dahl sier det slik: 

"Mange av de formelle rammer som beskyttet et forhold, er borte.  Økonomisk avhengighet, slektsstolthet og sosial tilhørighet er erstattet av myten om det lidenskapelige menneske som ikke bare skal være lykkelig, men også uavlatelig tilfreds."

Forelskelser kan komme og gå.  Sykdom, krevende rolle som foreldre, konflikter på arbeidsplassen, økonomiske bekymringer og hardt arbeidspress kan fungere som dempere på de sterkeste følelsene. Dette innebærer for de fleste at en i perioder av livet må venne seg til å leve med udekkede behov.  Har vi vilje og evne til det?

Mens forelskelsen har en tendens til kun å ta hensyn til de gode dager, er jeg overbevist om at kjærligheten er mer verdt  å satse på, for den har fokus på både de gode og de onde dager som alle kommer til å oppleve.

Noen par påstår at de aldri har kranglet. Da kan de neppe ha levd særlig lenge sammen, og jeg finner grunn til å spørre om de i det hele tatt har pratet sammen.  Konflikter og kriser vil komme i de fleste forhold.  Vilje til oppgjør og  tilgivelse er derfor helt grunnleggende.

Ekte kjærlighet består i å leve for andre.  Fru Hak Han Moon sier det slik: 

"Å leve for andre er ensbetydende med å gi seg selv fullt ut, helt til vi ikke har mer å gi.  Kun da vil din partner få det travelt med å fylle tomrommet som oppstår med sin kjærlighet."


   

Nettsideansvar: Arne Heimestøl |