tPublisert:  30.09.14

 

 

Hedalen bygdeutvalg 2004

Valgkomitéen hadde også dette året store problemer med å skaffe leder til det nye bygdeutvalget. På årsmøtet kom derfor Bygdeutvalget kom med følgende forslag til midlertidig ordning: 

"Bygdeutvalget har fem medlemmer. Disse velges på årsmøtet. Styret velger selv leder, nestleder, kasserer og sekretær. Den endelige sammensetningen av styret bekjentgjøres på Hedalen.no. Styret kommer med forslag til vedtektsendring som godkjennes på neste årsmøte". 

Arne Heimestøl kom med forslag om følgende tillegg til bygdeutvalgets forslag: 

"Hvis styret ikke lykkes i å konstituere seg, innkalles det til ekstraordinært årsmøte". 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Valget ga dette utfallet:

Nye medlemmer i bygdeutvalget: Wenche Vestrom, Odd Nysveen og Mari Olea Lie 

Varamedlemmer: Vigdis Klemmetsrud og Ragnar Garli 

Arrangementskomitéen for 2004: Marit Bakke, Gunn Nordby, Mari Fossholm, Olav Iversen og Hans Pandur 

Valgkomité 2004: Svein Gunnar Huset, Bjarne Berg og Håvard Sukke 

Styret har hatt møte, og har konstituert seg. 

Funksjon Navn
Leder Odd Nysveen
Sekretær Mari Olea Lie
Nestleder Olaf Ødegaard
Utvalgsmedlem Kundan Rocstad
Kasserer Wenche Vestrom

Nettsideansvar: Arne Heimestøl |