tPublisert:  10.11.06

 

 

Samarbeid mellom skolen og lokalt næringsliv

--Av rektor Arne Rønhovde-

Dette var tema på et møte her om kvelden. Entreprenørskap som arbeidsform i skolen er for så vidt ikke noe nytt – men trenger av og til nye impulser for å komme videre i samarbeidet.  

Kan vi utdanne arbeidskapere, og ikke bare arbeidstakere

er en av de bærende ideene i entreprenørskap – og her er også det lokale næringslivet interesserte i å bidra i et samarbeid. Skolen har i alt for liten grad prioritert oppgaver som skal skape entreprenører og nye arbeidsplasser – og har i for stor grad vært opptatt av at elevene skal ta seg utdanninger der det er arbeid å få.

Lokalt næringsliv er interessert i å komme til elevene for å fortelle hva de gjør, og hva slags utdanning de har bruk for til sine virksomheter. Entreprenørene og jobbskaperne i bygda er også interesserte i at det skal bli flere som kan begynne med noe for seg sjøl, og vil etter hvert også tilby elever fra skolen å være med noen dager ute på et arbeid for å lære litt om hva som kreves.

I arbeidet med å la elever få være utplassert i noen timer i uka, vil vi også se om skolen ikke kan være behjelpelig med å finne ut hva slags oppgaver vi ser at elevene vil kunne gjøre i den enkelte bedrift, altså være mer med å tilrettelegge det arbeidet som skal gjøres. Kanskje også utarbeide et enkelt avkryssingsskjema som kan vurdere elevenes innsats mens de er utplassert.

Hva nå?

Bedrifter som ønsker å presentere seg overfor skolen og elevene og skolen vil starte arbeidet med et ”bli – kjent – prosjekt” som skal gå litt over tid. Næringsdelen av småsamfunnsprosjektet i Hedalen har utarbeidet et register over alle som driver egen næringsvirksomhet i dalen, og vi ønsker oss følgende tre punkter som en start i å utvide samarbeidet mellom skolen og næringslivet:

1)      Skolen får tilsendt liste over bedrifter og næringsliv i Hedalen.

2)      Skolen lager ei liste med tidspunkter der vi inviterer lokalt næringsliv til å komme til skolen for å presentere seg og bedriften sin til elevene på ungdomstrinnet.

3)      Vi bør begynne med å legge planer for et mer utstrakt samarbeid fra og med neste skoleår.  

Så får vi håpe at entreprenørskap igjen kan få et lite oppsving på skolen vår. 


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |