tPublisert:  10.11.06

 

 

Presentasjon av hytte- og boligtomter

-Av Arne Heimestøl-

På årsmøtet i Hedalen bygdeutvalg fortalte jeg at jeg holder på med å lage presentasjoner av boligtomter og hyttetomter i Hedalen.  Så langt har jeg omtalt de byggeklare tomtene i Bronbakklia, hyttefeltet til Alf Lie ved Svarttjern og Amfinnøy Invest sitt felt på Teinevassåsen.

Jeg mener en samlet presentasjon av hva Hedalen kan by på av hytte- og boligtomter, kan føre til økt aktivitet og positive ringvirkninger for hele bygda.  Ta derfor kontakt med undertegnede hvis du ønsker å få lagt ut nettsidepresentasjon av ditt hyttefelt. 


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |