t


Kommentaren

Publisert:  10.11.06

En takk til alle som gir gjennom frivillige lag og foreninger

 -Av Elling Fekjær- 

For en opplevelse å overvære musikalen Ungen på Nordre Lokalet 3. januar! Tenk bare å kjøpe en billett til 100 kr, sette seg godt tilrette i en etter hvert fullsatt sal , roe seg ned og vente på kulturell scenekunst av høy kvalitet i hele 21/2 time. For et privilegium!! Da vi reiste heimatt, følte jeg meg fornyet. Jeg hadde virkelig opplevd noe som gav meg påfyll og næring.

I bilen heimatt og under praten seinere på kvelden, var vi hjertens enige om at teatergruppa i Hedalen Ungdomslag  er svært dyktige. De tør, de våger, de har visjoner og de når sine mål. De rekrutterer stadig unge, nye skuespillertalenter. Og før de nesten er ferdig med musikalen Ungen,  er de  i gang med nye øvelser for en ny oppsetting 17. mai.

En stor takk til Ungdomslaget for en meningsfull og givende kulturkveld! 

Hedalen Ungdomslag er ikke enestående i Sør-Aurdal eller på landsbygda. Du verden hvor mange frivillige lag og organisasjoner som gjør en kjempejobb. Hvordan hadde 17. mai eller ”Vi synger julen inn”  blitt uten hornmusikken  og sangkoret  hadde vært bærende krefter?  

Sanitetsforeningene og Helselaget i bygdene våre har gjennom generasjoner gjort og gjør fortsatt en uvurderlig innsats for gammel og ung bl.a. ved å gi omsorg, omtanke og stimulere til forebyggende helsearbeide. De har bygget institusjoner, omsorgsboliger og gir penger til gode formål. I vår velferdsstat viser det seg at lagene har mer enn nok av oppgaver og  lagene tar utfordringene. Flott! 

Speideren, 4-H og andre ungdomsorganisasjoner lærer  til enhver tid opp nye generasjoner i nyttige ferdigheter. De er med på å utvikle den unges personlighet og kunnskap. For et tidkrevende arbeide som frivillig blir lagt ned av ledere og andre i bygdene våre for å føre den oppvoksende slekt framover. 

Røde Kors organiserer og har et kjempeapparat klart til enhver tid hvis ulykken eller katastrofen  skulle skje. Tenk hvilken trygghet vi vanlige borgere har i ryggen tuftet på frivillig innsats! 

Jeg har her forsøkt å gi noen eksempler på hvor priviligerte  vi er i Sør-Aurdal , som har et så blomstrende lag- og foreningsliv i bygdene våre. Tenker vi nøye gjennom, er vi faktisk avhengige av  de frivillige organisasjonene, for at vi skal ha en god livskvalitet eller i mange tilfeller et fullverdig og trygt liv. 

Som politiker er jeg med å sette de økonomiske rammebetingelsene til lag og foreninger i kommunen vår. Heldigvis klarte vi å øke posten til tilskudd til lag og foreninger   for 2004. Jeg veit at  tross dette, må alle frivillige lag og organisasjoner selv skaffe tilveie det meste av sine penger til drift. Dette i tillegg til å drive med egentlig det de skal: øve inn nye oppsetninger, øve inn til en ny konsert eller lære hvordan en opptrer under en  ulykke eller redningsaksjon. 

Du verden så mye frivillig arbeide som blir lagt ned i hver en bygd og grend til det beste for allmennheten  i kommunen vår. Som enkeltmenneske og som bygd hadde vi blitt utrolig fattige uten   lag og foreninger som stiller opp og gir oss nødvendig påfyll og innhold i   hverdag og fest. 

Lag og foreningslivet er i høyeste grad med å gi identitet til medlemmene selv av laget, til bygda og distriktet. Laget er med på å formidle kunnskap og verdier videre til nye medlemmer og generasjoner. Dette er gode og nyttige verdier som vi trenger . 

Som Sør-Aurdøl og som  politiker vil jeg takke hver enkelt av dere som driver frivillig arbeide. 

Lykke til videre i og et godt nytt år! 

Vennlig hilsen Elling Fekjær


   

Nettsideansvar: Arne Heimestøl |