tPublisert:  10.11.06

 

 

Mystic Mountain

--Av Arne Heimestøl-

Mystic Mountain har vært i Hedalen i tre år.  De overtok Vassfarfoten og driver nå blant annet kursvirksomhet.  Mange har lurt på hva Mystic Mountain er.  Per Høynes er en av dem som er knyttet til stedet, og i dette intervjuet gir han en presentasjon av Mystic Mountain (MM) og forteller hva han og MM står for.

-- Hvilken bakgrunn har du?

--Jeg er utdannet ved universitetet i Bergen.  I flere år har jeg arbeidet i skolevesenet.  Blant annet har jeg undervist i samfunnsfag og norsk på videregående skole.  Jeg har også undervist fremmedspråklige  og arbeidet i mange år med asylsøkere.

Ledelse av stedet

--Hvem er det som leder MM?

--Det er ingen formell ledelse. Vi har forsøkt å finne fram til en god driftsform.  Mye av arbeidet er frivillig, det vil si ulønna arbeid.  Da er det en større utfordring å få god kontinuitet i arbeidet.  Jeg er en av dem som har vært mye involvert siden vi tok over stedet.  MM har et styre som drøfter alle saker som har med driften av stedet å gjøre.  Det er her avgjørelser om økonomi, samarbeid med leirskolen og annen drift tas.  Her drøfter vi også målsetting med stedet og hva som er viktig å prioritere.

Økonomi

Per forteller at mer enn halvparten av kjøpet ble finansiert av egenkapital.  Resten er lån.  Leirskolen er en god samarbeidspartner og bidrar til viktige inntekter til MM.  Dessuten kommer store deler av inntektene fra vår kursaktivitet og fra hytteutleie.

Vi som driver stedet bor spredt i bygda.  Ingen bor fast på hyttene, men vi har ofte gjester som tilbringer to - tre måneder på MM.

Vassfaret Leirskole

--Hva tenker dere om Vassfaret Leirskole?

--Vi har et meget godt samarbeid med Harry og Grethe Østerås på leirskolen og vi vil opprettholde avtalen vi har med dem. Vår drift og leirskolens drift utfyller hverandre veldig godt, da MM's sesonger er mest sommer og vinter, mens leirskolen bruker mest høsten og vinteren/våren.  

Forholdet til lokalsamfunnet

--Hva tenker du om forholdet til lokalsamfunnet?

--Jeg opplever forholdet som veldig godt. MM har ikke noen enhetlig oppfatning om hvordan våre brukere skal forholde seg til lokalsamfunnet.  Det eneste rådet vi gir til våre brukere, er at de skal ha positiv innstilling.  Alle er individer med et personlig ansvar der en del av dette er å forholde seg til lokalsamfunnet.  I praksis betyr det at vi deltar på ulike arenaer i bygdesamfunnet.  Men ikke alle gjør det samme.

--Hvordan trives dere i bygda?

Høynes sier at alle trives veldig godt i Hedalen.  Hedalen er ei vakker bygd! Han bedømmer forholdet til dem som ellers bor i bygda som meget godt. Vintrene er lengre enn mange av oss er vandt med, .men mange er flittige brukere av skiløyper og alpinbakker i distriktet. 

--Hva lever dere som driver MM av?

De som er fast knyttet til MM, er engasjert i arbeidslivet på forskjellige måter.  MM betaler ut ca. to - tre årsverk knyttet til stedet.  I tillegg kommer arbeidet knyttet til leirskolen.

--Har det gått greit å skaffe seg arbeid?  Det har gått greit for dem som driver MM. Ellers er det klart at arbeidsmulighetene her i distriktet  er begrensede, og mange av våre brukere pendler mellom Hedalen og arbeidsopphold andre steder.  

Levekår

Mange av våre brukere har et konsum som er lavere enn gjennomsnittet i Norge p.g.a. annen prioritering.  Bilparken vår kan stå som en illustrasjon på dette, den er ikke av de mest moderne. Det kommer av at man gjerne prioriter en retreat på MM for å ta vare på de indre verdiene i stedet for årlig å nedbetale 20000 kroner på billånet  Et kurs hos oss over åtte til ti dager koster gjerne 5000 - 6000 kroner.

--Hvilket forhold har dere til mat?

Vi har et helt naturlig forhold til mat, de fleste av oss er glad i god mat og mange er gode kokker. I praksis spiser de fleste på MM vegetarisk mat.  Noen av oss spiser fisk og kylling.  På MM serveres i all hovedsak vegetarisk mat.  Dette gjør vi for å gjøre det enkelt for våre gjester.  Da vet man hva man kommer til.

--Hvordan begrunner du et slikt forhold til mat?

--Det er estetiske sider ved dette.  For mange er det å slakte et dyr for å spise det uestetisk. Jeg finner så mye god mat utenfor dyreriket at tanken på å spise kjøtt, blir meningsløs.  For meg er alle dyr hellige, men det er ingen ideologi knyttet til dette.  Mange av oss har vært i India der halvparten av befolkningen er vegetarianere. Der spør man: 'Hvorfor spiser du kjøtt?' Man spør ikke: 'Hvorfor spiser du ikke kjøtt?'  Dette har selvsagt  påvirket noen av oss.  

Religion

--Hvilket forhold har dere til religion?

--Først må jeg få lov til påpeke at det vi holder med på MM, ikke har noe med hinduisme å gjøre.  Jeg har hørt at noen i Hedalen tror det.  Vi er opptatt av religiøsitet.  Det vil si at det vi holder på med, er noe som alle religioner er opptatt av. 

--Tror dere på én eller flere guder?

--Jeg vet ikke om det er noen på MM som tror på en personlig gud.  Men mange har et forhold til det som er guddommelig.  Det finnes noe i tilværelsen som er hellig.  Det hellige er en kvalitet som finnes over alt.  For meg er det ikke noe skille mellom kjærlighet og guddommelighet.

--Har dere noen paradisforestillinger?

--For meg er det slik at inngangsporten til paradiset er her og nå, ikke etter døden. 

--Tror du på et liv etter døden?  --Dette vet jeg ikke noe om, jeg har ikke så mye erfaring på området.  Jeg tror ikke livet tar slutt, det kan forandre form, men jeg tror det er noe som lever videre. Livet er så mye større enn jeg kan forklare med mine begreper. 

--Hva er det da som lever videre? 

--Den delen av meg som er en del av det guddommelige, tror jeg lever videre, vi kan gjerne kalle det sjelen.  Vi er ikke dualister, vi ser etter helheten og enheten i alt som lever, som er.  Jeg tror på Jesus, men jeg tror ikke at han er Guds enbårne sønn. Vi er alle barn av Gud. For meg er Jesus en person som har realisert det guddommelige i seg. Det Jesus var, har vi alle potensiale til å bli.  

Høynes mener dette ikke er religion men velger å kalle det religiøsitet. Vi på MM tror ikke på teologi eller på religiøse dogmer. --Vi forholder oss til det vi opplever her og nå.  I stedet for å godta andres oppfatninger og overleveringer, eksperimenterer vi med livet selv.  Mange av oss er skeptiske til de etablerte religionene fordi de har stivnet i fastlåste former; de er ikke levende lenger.

Meditasjon

--Hvilken betydning har meditasjon for dere?

--Meditasjon er en naturlig tilstand som de fleste mennesker har erfart i livet sitt, ofte uten å være klar over det.  Det er en dyp tilstand av avslapning, fred og harmoni.  Meditasjonsteknikkene er kun metoder som vi benytter for å ta bort det som hindrer oss i å oppleve denne tilstanden av naturlig indre fred og harmoni.  Det er viktig å akseptere og glede seg over livet slik det er her og nå. 

Nye navn

--Hvorfor tar en del av dere navn fra Østen?  --Mange har kommet til et vendepunkt i livet.  Fokuset går fra å leve og handle fra hodet til å leve og handle mye mer fra hjertet.  De nye navnene er en påminnelse om dette og om å våge å slippe taket i fortiden. Det nye navnet er et hjelpemiddel til å huske på hva som nå er viktigst i livet. 

--Men hvorfor indiske navn? 

--I Østen er det tradisjon og aksept for å se inn, for å finne ut hvem en er.  Det materialistiske har hatt mindre betydning der.  --Jeg fikk mitt navn av den indiske mesteren Osho.  Han var et fritt og opplyst menneske uten å være bundet av noen spesiell religion.  Han ga meg navnet Urdhwa som jeg  bruker på MM.

Flere MM

--Finnes det andre i Norge som lever på samme måte som dere?  --Det er mange mennesker andre steder som er opptatt av de samme tingene.  Mange søkende mennesker  har brutt med de etablerte religionene fordi man opplever at de ikke har noe ekte å tilby, noe som rører ved hjertet.  Jeg mener at det er hvert enkelt menneske sitt ansvar å realisere eller å våkne til sin egen frihet.  Mange har glemt eller ser ikke at det faktisk er mulig.

Etikk

--Har dere en felles etikk?

--Nei, det har vi ikke.  Den etikken som vi lever etter, springer ut fra det å være årvåken i ethvert øyeblikk.  Når man er bevisst og årvåken, vil man ta  riktige eller 'etiske' beslutningene.

-- Dere tror altså ikke på den trellbundne vilje og egoismen? --Nei, slik jeg ser det, er ethvert menneske rent og fritt ved fødselen.

-- Betyr det at dere ser på dere selv som feilfrie? 

--Nei, det betyr det ikke.  Men jeg tror ikke på syndsbegrepet.  For meg betyr å synde det samme som ikke å se klart eller  å være ubevisst i betydningen at man handler i en tilstand av søvn..

Per mener at det er mulig å bli fullkommen i betydningen hel. Fra naturen sin side er alle fullkomne, både mennesker og dyr og resten av universet.--Vi har glemt at vi er perfekte slik Gud har skapt oss. Det er som å våkne opp fra en drøm når man med ett vet at man er våken.  Et barn har denne uskylden.  På et tidspunkt i oppveksten mister barnet uskylden. Men det er mulig å finne tilbake til Edens Hage. Det er dit mange av oss lengter, og det er den naturlige tilstanden. Men da må vi være villige til å gi slipp på egoet og finne tilbake til uskylden. 

Misjon?

-- Er dere opptatt av misjon?

--Det er vi ikke.  Vi er glade hvis noen kommer til MM og viser en oppriktig interesse for det som tilbys her.  Men vi har ikke noe behov for å misjonere for at noen skal komme til oss.  Vi vet ikke hva som er riktig for andre.  De potensielle bruker av MM vil komme når tiden er inne for det.  Jeg tror at livet selv leder oss på riktig vei.

--Hvorfor arrangerer dere da åpen dag med meditasjon?  --Det gjør vi av to grunner:

  1. Folk i Hedalen har etterlyst mer åpenhet fra vår side.
     
  2. Dernest er vi opptatt av å gjøre det vi holder på med, tilgjengelig for alle interesserte.

Noen har blitt skremt

--Noen har hørt rop og skrik fra MM og området rundt stedet.  Flere har fortalt at de har blitt skremt av ropene.  Hva er det dere holder på med?

Per forteller at han er glad for å få dette spørsmålet.  --Dette kommer fra en av  meditasjonene våre.  Den mest populære kalles "dynamisk meditasjon".  Hensikten med den er å få ut stress, undertrykte følelser, sinne, kaos og galskap.  Dynamisk er en meget effektiv metode til å kaste alle disse tingene ut av systemet vårt på. 

Denne meditasjon starter med 10 minutter rask og kaotisk  pust.  Dette bygger opp mye energi slik at vi er klar for det neste stadiet (katarsis. Da går man bevisst amok i 10 minutter.  Man brøler, skriker, gjør grimaser, hopper og spretter og banker aggresjonen inn i ei pute. Alle er opptatt av sin egen prosess og man har ingen kontakt med de andre.  Det er en fysisk og emosjonell renselsesprosess. Når en er ferdige med denne renselsen, kan selve meditasjonen begynne. Hele prosessen varer en time. Etter en slik meditasjon føler en seg både yngre og atskillig  lettere.

--Men er dere ikke redde for at folk med psykiske problemer kan oppleve dette på en måte som dere ikke er kompetent til å behandle?  --Vi er veldig bevisste på å sile ut de som dette ikke passer for.  Samtidig må jeg si at mange av oss har lang erfaring i det vi holder på med. Men  jeg forstår at naboer blir skremt hvis de ikke vet hva som foregår. 


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |