tPublisert:  10.11.06

 

 

Skolene tar i bruk læringsverktøy

Torsdag 22.1. starter 11 lærere på kurset "Det digitale klasserommet".  De skal bli superbrukere i læringsverktøyet PedIT.  På egen skole skal de så undervise resten av lærerne i bruken av programmet, og i løpet av en måneds tid skal elevene begynne å ta det i bruk.

Med PedIT kan en bygge digitale skoler.  Det vil altså bli fem slike skoler her i kommunen.  Skolene på nettet er opprettet, og nå er det opp til lærerne, elevene og etter hvert foreldrene å bygge dem ut.

Det er Norsk Nettskole som har utviklet PedIT, og Globalskolen har brukt programmet i 1 1/2 år.  8. klasse ved Hedalen barne- og ungdomsskole benytter det allerede fordi denne klassen er vertsklasse i Globalskolen.  Arne Heimestøl, som har arbeidet i Globalskolen i 5 1/2 år, skal være kursleder.

Målet med tiltaket er at lærere skal bruke bruke Inter- og intranett i kommunikasjon med elever og som læringsarena for elevene. Lærere og elever skal bruke digitalt verktøy for publisering og lagring av informasjon og arbeider. 

I første omgang satser en på å opprette klasser på alle digitalskolene.  Når dette er gjort, vil elever og lærere bli lagt inn som brukere, og alle klassene skal få egne klasseaviser. 

Avisene skal elevene bruke til å publisere egne arbeider.  Artikler kan publiseres for klassen, for skolen eller for kommunens nettavis.  Heretter kan det altså bli lettere for Bagn.no, Reili.no, Begnadalen.no og Hedalen.no å lage lenker til artikler elevene på de ulike skolene har skrevet. 

Seinere vil lærerne få opplæring i blant annet disse temaene

 • arbeidsplaner på nettet

 • levere lekser på nettet

 • hvordan elever og lærere kan samarbeide på forum og skriveverksteder

 • lage aktivitetskalender

 • Julie Bjørnstadinformasjon til hjemmene

 • skole-hjem i PedIT

Kursperioden varer fram til jul 2004.  Forelesere på den nettbaserte delen av kurset er to lærere i Globalskolen, Julie Bjørnstad og Sverre Leivdal.
Julie skriver dette i innledningen til leksjon 1:
 

Det er ingen automatikk i at skolene/lærerne starter endringsarbeid selv om skolen/enkeltlærere har vært deltakere på kurset "Digital klasse" - eller andre etter- eller videreutdanningskurs. Men slike kurs bør føre til endringer. Og disse endringene må ha en retning. Vi kan nevne følgende områder:
 
 • Fleksibel organisering av skoledagen

  Vår påstand: IKT vil aldri komme til sin rett som verktøy for læring hvis denne fleksibiliteten ikke er tilstede. Særlig er fleksibel bruk av tidsressurs både for elever og lærere ofte en nøkkelfaktor.
   
 • Variasjon i arbeidsmåter

  Den tradisjonelle skolen har ofte formidling som fellesnevner både for mål og metode.  Formidling vil alltid være en sentral oppgave for skolen, men god bruk av IKT er knyttet til andre arbeidsformer og andre målsettinger. Elevaktivitet, tverrfaglighet, variasjon, mangfold, fleksibilitet, elevtilpassing og en hel rekke av de gode fyndordene er kjennetegn på pedagogisk virksomhet hvor også IKT har en plass. 
   
 • Elevmedvirkning

  Elevmedvirkning er en forutsetning for at elevaktive læringsformer skal fungere. Hvis ikke får vi lærerstyring på individnivå i stedet for på klassenivå.

  Vår erfaring er at de skolene som legger til rette for denne typen fleksibilitet, de tar også IKT i bruk som verktøy for elevene. De som ikke bruker disse arbeidsformene, klarer heller ikke å ta IKT i bruk i klasserommet. Når det gjelder bruk av verktøy som PedIT, er vilje til fleksibilitet i organiseringen en klar forutsetning.

  "Sætter man bare strøm på de gamle metoder ved at overføre dem til harddiske og CD-rom, vil IT blot fungere som en konservering af for længst udtjente undervisningsformer."
  Steen Larsen - dansk pedagog.


 • Nettsideansvar: Arne Heimestøl |