t


Kommentaren

Publisert:  10.11.06

Småsamfunnsprosjektet, radioen og været

-Av Stig Grydeland-

Lørdag var en værmessig trist dag i Fledda. Tåke, snø og 8-10 sekundmeter vind. Valget var enkelt; tur til bygda i stedet for skitur. Hyggelig prat på butikken og kaffe og vaffel på Solstad.

Opp igjen og kosestund i god og varm hytte med aviser og radio. Rart hvordan radioen har blitt det sentrale medium. Det er faktisk verdt å prøve. Det sendes mange gode program på radio og de dekker stort sett det samme spekter som fjernsyn. Radioen har på en måte fått sin renessanse oppe i fjellheimen. Vi oppdaget at denne formen for radiolytting også er noe helt annet enn den litt ukonsentrerte bilradiolyttingen som stort sett går på musikk, nyheter og trafikkmeldinger og til tide faktisk kan være litt trafikkfarlig hvis det er noe som virkelig interesserer.

På hytta er det derimot både ufarlig og interessant å virkelig lytte på radioen. Lytte sånn som vi en gang gjorde. Konsentrert om det å skape de bildene inne i hodet vårt som fjernsynet ellers leverer fargesatt og ferdig redigert. Det er mye det samme som en bok. Det krever litt innsats, men er virkelig verdt bryet.

Med bakgrunn i denne nyoppdagede radioglede, var det derfor med en litt innledende frustrasjon over å gå glipp av Hallo i uken, at jeg på ny dro ut i det samme vær som jeg to timer tidligere var glad over å komme inn fra.
Hvorfor? Jo, fordi Kl. 1500 hadde de forskjellige temagruppene fellesmøte på Solstad. Tidspunktet valgt for å tilpasse møtet til de forskjellige aktiviteter man ellers har på gang. Som nettopp beskrevet var det inneaktiviteter for min del.

Peisvarmen, kaffen og vaflene til Kjellfrid gjorde at den sure transportetappen fort var glemt. Diskusjonen i fellesmøtet gjorde videre at Hallo i uken også ble fort glemt.

Man kan si mye om prosjekter; noen fører til resultater, noen fører til prosjektrapporter som havner i en eller flere skuffer og noen prosjekter fører ikke til noe i det hele tatt. Representantene fra temagruppene var krystallklare på at man ikke skulle havne i kategori to eller tre.

Målet med småsamfunnsprosjektet er å gjøre bygda attraktiv både for fastboende og tilreisende.
Stikkord kan være arbeidsplasser og kapital. Tilgangen vil i utgangspunktet være begrenset. Hva klarer vi allikevel å få til når vi også ønsker å ta vare på bygdas egenart.
Noe av egenarten er det jordnære og det konkrete. Sagt på en annen måte; hva kan vi starte opp ved egen hjelp uten tilførsel av ressurser eller kapital utenfra. Får vi folk til bygda, vil det gi inntekter som igjen kan skape arbeidsplasser som igjen kan føre til større aktivitet.

Fellesmøtet avdekket raskt at vi alle var innom til dels samme temaer. Veisaken og strøm til hyttefelter var saker man raskt var enige om var viktige og som ble fulgt opp sentralt.
Det man så konsentrere seg om, var hva kan vi gjennomføre av konkrete tiltak innenfor eget handlingsrom, d.v.s det er realistisk å kunne gjennomføre på kort sikt, vi har nødvendige ressurser, og vi kan selv ta beslutningen.

Ta f.eks. guidede kanoturer i Vassfaret med historisk kjentmann, tilrettelagte leirplasser, overnatting i gapahuk, kanoutleie o.s.v. Dette lar seg gjennomføre raskt og krever egentlig ikke mer enn tillatelse fra grunneier, lokal historisk kjentmann og kanoleie. Merkede stier og sykkelkart vil krevde enda mindre.

Det vi konkluderte med, er at det ligger mye vi kan gjøre innen eget handlingsrom. Det krever imidlertid organisering og at noen må ha et definert ansvar for noen oppgaver som skal gjennomføres til et bestemt tidspunkt. Vårt innspill til videre diskusjon og beslutning i prosjektet vil være at det defineres noen konkrete tiltak som gjennomføres sommeren 2004, og at det lages konkrete gjennomføringsplaner for det enkelte tiltak.
Referatet fra fellesmøtet vil nærmere konkretisere dette.

Som den velorganiserte forsamling fellesmøtet er, avsluttet vi etter planen nøyaktig Kl. 1630.
Til de som måtte lure; været var ikke bedre. Tiltaket var imidlertid lett å definere. Organisering og ansvar likeså. Gjennomføringsplanen var enkel. Det samme var tidsplanen.
Målet; nyheter, varm hytte og badstu ble nådd Kl. 1700.


   

Nettsideansvar: Arne Heimestøl |