tPublisert:  10.11.06

 

 

Anbudsinnbydelse - Hedalsheimen

Sør-Aurdal kommune innbyr nå til anbudskonkurranse for utbygging av Hedalsheimen. Her gjengir vi annonseteksten:

k_skjold.gif (1856 bytes)Sør-Aurdal kommune

Anbudsinnbydelse

På vegne av Sør-Aurdal kommune innbys til anbudskonkurranse for utbygging av "Hedalsheimen" i Sør-Aurdal kommune for følgende fagområder:

BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER INKL. GRUNN, MALER OG BYGGTAPETSER - ELEKTROTEKNISKE ARBEIDER - VENTILASJONSTEKNISKE ARBEIDER - SANITÆRTEKNISKE ARBEIDER.

Prosjektet består av tilbygg med 6 fullverdige omsorgsleiligheter, over 2 etasjer med 3 i hvert plan og tilhørende birom/trapp, samt noe ombygging underetasje eks. bygg og endring/tilbygg ved eksisterende inngangsparti.  Prosjektet omfatter ca. 600 m2 golvareal nybygg og ca. 300 m2 ombygging.  

Prosjektet plasseres i tiltaksklasse 2 og oppføres med bærende konstruksjoner, golv på grunn og etasjeskiller i plasstøpt betong.  Utfyllende vegger og takkonstruksjon på underliggende betongsdekke utføres i tre.

Følgende firmaer er prosjekterende:

Arkitekt MJ Arkitekt og ingeniørkontor AS, Dokka
Rådg. ing.bygg Byggteknikk Valdres AS, Fagernes
Rådg. ing.elektro Valdres El-prosjektering, Fagernes
Rådg. ing. VVS Energi og Miljøconsult AS, Gjøvik

Anbudsdokumenter utsendes for bygg ca. 31. juli og de tekniske ca. 6. august.  Anbudsfrist skal være 20. august.
Anbudsinnbydelsen annonseres også på Doffin-basen.

Interesserte anbydere bes melde seg til:

Byggteknikk Valdres AS, Gamlevegen 3, 2900 Fagernes

Tlf: 61 34 76 64 
Faks: 61 34 76 70
E-post: byggteknikk.valdres@c2i.net

Eller MJ Arkitekt og Ingeniørkontor AS, Postboks 17, 2882 Dokka.

Tlf.: 61 11 19 15
Faks: 61 11 18 15
E-post: mjx@newmedia.no

 

Nettsideansvar: Arne Heimestøl |