t


Kommentaren

Publisert:  10.11.06

Ei god historie

GURO LIE

På skolen lærer vi om de fire fortellermåtene. Vi lærer hvordan vi skildrer og hvordan vi skal bruke adjektiv og besjeling som virkemidler. Selv blir jeg overraska når jeg leser brev fra 1920- tallet med fantastiske jakthistorier og artige referat fra fest og moro.

Det var mange som kunne skrive godt der. Jeg har lest en del gamle brev fra den tida, skrevet av hedalsungdom. Mye var nok som det er i dag. Et høydepunkt var festene på lokalet, som var mye oftere enn i dag. I den sammenheng var det en langvarig debatt om det skulle være leik eller dans.

Jeg har valgt ut ei historie om ei vellykka tiurjakt.

Da jeg kom oppi snaufjellet, blev jeg var en branne på en furukvist. Jeg slog op sikte på 150 m. Først skøt jeg to skøtt, men den satt like godt; men da jeg brendte løs det tredje måtte den kysse jorden. Jeg oppi gjennem, med geveret i den ene hånd og kniven i den andre. Jeg satt på den som i en mare, og om et minut blev det liggende igjen en tiurmage, mens sleve «rovdyret» forsvant i et krat med en tiur hengende over akselen.

Andre dagen luktet det sterk blodtev i luften. Det pirret i årene på mig da jeg baulet mig frem i grålysningen. Jeg betragtet trætoppene med en vild og ubeherskende glød i øinene; frem av trøieermen stakk det frem en hvit sjortekrage med størkna bloddråper på.

Først tok jeg en hvorpå jeg gik og hvilte. Da jeg hadde hvilt mig ut gik jeg opover til Helsæren. Da jeg kom næsten fram, fik jeg se en på en furukvist langt borte.
Det var ope tereng der så jeg ikke kunde komme på skikkelig hold. Jeg slog da op sikte på 300m. Den datt ikke for første tanta, men så stelte jeg mig til rigti komfortabelt, og da datt den, så vengene slang om den, da jeg kom bort til den var det en vei tvers gjennem hodet på den. og derfor tillater jeg mig å si at: «Ta et tiurhode på 300 m du.»

Så gik jeg litt lenger og skøt en på 200 m. Tiurtarmer laa igjen efter fjelskrentene.
Hullene blev erstattet med friskt angende bar. Den dagen hadde jeg altså 3 stykker.
Anders tykte jeg var reint grovlaga. Mine gjerninger blev efterfulgt med teknigt på teknigt. Sjortekragen var stiv som en bark av størkna blod. Den lille Morakniven var i bessiddels av små rustne flekker; men jeg forsmådde ikke at sjære både brød og smør med den. Jeg sat i lysskjæret av en osende bordlampe med et lyksaligt smil om munden.


Kanskje jeg kan utfordre noen lokale jegere til å skildre egne jaktopplevelser?


   

Nettsideansvar: Arne Heimestøl |