tPublisert:  10.11.06

 

 

Ragne og Odd Inge flytter fra Hedalen

ARNE HEIMESTØL

For to år siden overtok Ragne Mathisen og Odd Inge Storli lokalene etter Tove Grønningsæter.  Nå gir de opp og flytter fra Hedalen.  Samarbeidet med Sør-Aurdal Energi oppgis som en vesentlig grunn til at de nå reiser fra bygda.

Ragne og Odd Inge har begge utdannelse fra Scan Form Keramiske Fagskole, og har ved siden av modellering , dukkekurs og sølvkurs som tilleggsutdannelse.

De har til nå drevet verkstedet Fjellimellom Keramikk der de blant annet lager mye i porselensleire. I Hedalen har de deltatt på utstillinger, og Ragne forteller at etterspørselen etter produktene har vært god.

--Årsaken til at vi flytter, er problemer vi har hatt med strømforsyning til verkstedet vårt, sier Ragne.  Hun forteller at en ett år gammel ovn til 55 000 kroner nå er defekt.  Fagfolk skal se på den når de kommer til den nye arbeidsplassen. Ragne tror likevel at strømforsyningen er årsaken.  Hun viser til at naboer har fått problemer med strømmen når denne ovnen ble startet.  Lyset blinker.

--Jeg taper kunder fordi jeg ikke får nok strøm til å bruke ovnene mine slik jeg ønsker.  Dette fører til at jeg ikke kan lage store ting som folk ber om.

Vi har betalt 25 000 kroner i anleggsbidrag til Sør-Aurdal Energi for å få en bedre strømforsyning.  Dette har ikke ført fram, og nå krever energiverket mer penger hvis det skal gjøres nye tiltak.  --Vi vil be om at overordnet myndighet ser på det Sør-Aurdal Energi har gjort i denne saken.

Direktør Nils Martin Sætrang i SAE forteller at energiverkets forhold til Fjellimellom keramikk begynte i 2002.  --Jeg mener vi har vært behjelpelige i forhold til bedriften. Vi har anlegg fram til inntakssikringa.  Hvis strømforsyninga ikke er tilfredsstillende, kan det skyldes mangler både på utsiden og innsiden av inntakssikringa.  Når det gjelder eventuelle mangler inne i huset, er det eierens ansvar.

Vi har oppgradert ei linjestrekning.  Våre målinger fra april 2003 viser at spenningen har vært nede i omkring 235 V som middelverdi. Ved innkopling av varmelementene i ovnen, har spenningen i korte øyeblikk vært nede i 219,5 V på én enkelt fase.  Normen for spenning er 230 Volt.

Sør-Aurdal Energi forteller at Fjellimellom keramikk i brev til energiselskapet har fortalt at fagekspertise har sett på den havarerte ovnen.  Nå etterlyser de skriftlig uttalelse om den havarerte ovnen.  Men dette har de ikke fått.

Sætrang sier at Sør-Aurdal Energi har ønsket å gjøre nye målinger når fyringssesongen setter inn. --Dersom spenningskvaliteten ved ny måling viser seg å være for dårlig i forhold til hva anlegget er dimensjonert og godkjent for, må SAE komme med alternative løsninger. En mulig løsning kan være å etablere en ny nettstasjon (trafo) nærmere keramikkverkstedet.
--En slik løsning vil, slik vi vurderer det, være utløst av et ønske om høyere effektuttak enn anleggene opprinnelig ble dimensjonert for. Dermed kan slik forsterkning utløse anleggsbidrag.

Subjektivt ønsker vi oss alt det mangfold av verdiskaping som kan oppnås i vårt område, fortsetter Sætrang. --Dette gir oss likevel ikke anledning til å behandle Fjellimellom Keramikk annerledes enn våre øvrige kunder.


 

Nettsideansvar: Arne Heimestøl |