tPublisert:  10.11.06

 

 

Fekjær utvider virksomhetsområdet

ARNE HEIMESTØL

Fekjær psykiatriske senter ble fra 1. januar 2004 en del av Sykehuset Innlandet. I disse dager arbeider Fekjær med å tilsette lege, psykolog, sosionom, spesialsykepleier med flere til den nygodkjente poliklinikkfilialen i Lone (1 km fra Fekjær).

Det er Fylkesmannen som etter retningslinjer fra Helsedirektoratet har godkjent lokaliteter og bemanningsplan for den nyetablerte poliklinikkfilialen på Fekjær.

--Dette tilbudet vil gjelde alle som har behov psykiatrisk poliklinisk behandling, sier daglig leder, Elling Fekjær, til Hedalen.no.  Psykolog med bred erfaring og utdanning fra psykiatri er allerede tilsatt.  En sosionom har også takket ja til jobbtilbud, og nå arbeides det med å få plass lege med bred sosialmedisinsk erfaring og utdanning i 50 % stilling.  Fra før har Fekjær psykiater/legepesialist i 40% stilling.

Poliklinikken vil bli bygd opp i løpet av høsten. Huset er pussa opp og godkjent av Fylkeslegen.  --Fritt sykehusvalg gjør at vi etter loven kan ta imot pasienter fra hele landet, forteller Elling.

Per i dag har Fekjær 26 hele stillinger.  Det nye tilbudet vil skaffe bygda nye arbeidsplasser og ny virksomhet.  Fekjær har til enhver tid studenter fra ulike høgskoler, og disse studentene vil også ha praksis i den nye poliklinikkfilialen.


 

Nettsideansvar: Arne Heimestøl |