tPublisert:  10.11.06

 

 

Mulighet for å gjenoppta møbelproduksjon i Bagn

NILS MARTIN SÆTRANG

Tidligere ansatte ved den konkursrammede Bagn Tre & Møbler AS har sammen med Etnedal Bilruter AS og Sør Aurdal Energi BA den 20.07.2004 tegnet intensjonsavtale om stiftelse av nytt selskap. Partene har forpliktet seg til en aksjekapital som er tilstrekkelig for å etablere et selskap som har til hensikt å gjenoppta møbelproduksjon i de gamle lokalene i Bagn.

I tiden siden konkursen ble kommunisert, har en gruppe blant de ansatte fått til avtaler med kundene fra Bagn Tre & Møbler om å videreføre produksjon og leveranseavtaler. Vi er nå inne i en fase hvor vi venter på å få
avklart muligheten for kjøp av nødvendig produksjonsutstyr og lokaler fra de respektive boene, Bagn Tre & Møbler AS og AS Møbelindustri.

Budet er i dag oversendt Nordea Bank Norge ASA som har pant i boene,
samt bobestyrerne Torger Juel Fosse og Arne B. Krokeide.

Kjøpet må for vår del avklares innen utgangen av uke 31, da kundegruppen forventer leveranser fra et nystartet selskap tidlig i august. Om dette ikke er mulig, faller grunnlaget for satsingen bort, og 10 arbeidsplasser i Sør-Aurdal går tapt.


 

Nettsideansvar: Arne Heimestøl |