tPublisert:  10.11.06

 

 

Næringslivsgruppa

GUNNAR HAUGEN

Hyttetomter, skiløyper, grunneiersamarbeid, organisering av hytteutbyggingen, aktivitetstilbudet m.m. er stikkord som engasjerer deler av bygda og hyttebeboerne omkring Hedalen. Næringslivsgruppa ønsker å få med seg bygda på å se nærmere på hva vi kan få til på disse områdene.

I den forbindelse arrangerer Næringslivsgruppa åpent møte på Hedalen skole torsdag 26. august kl. 19.00. Representant fra Trysilfjellet BA vil orientere om utviklingen av reiselivstilbudet i Trysil fra starten av og fram til i dag. Sør Valdres Utvikling orienterer om tilsvarende situasjon i Sør Aurdal. I tillegg vil det orienteres om arbeidet med å kartlegge mulighetene for høystandard skiløyper på Hedalsfjellet.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |