tPublisert:  10.11.06

 

 

Hva har vi av lag og foreninger i Hedalen ?

GUNNAR HAUGEN

Hedalen har svært mange lag og foreninger sett ut i fra en befolkning på 800 innbyggere. I Hedalsbrosjyra er det satt av ei side til samleoversikt over lag og foreninger.

Oversikten baserer seg på kommunens oversikt over lag og foreninger (de som søker om kulturmidler). I oversikten under er disse ført opp først. Til slutt er det supplert med andre som ikke har kommet med i den oversikten. 

Småsamfunnsprosjektet ønsker kommentar på listen under. Er det noen på listen som kan strykes? Er noen glemt? Feil navn? 

Tilbakemeldinger kan gis til: 

Hedalsprosjektet v/ Gunnar Haugen 3528 Hedalen

Tlf: 61 34 72 66, Mob: 971 19 207, Faks: 61 34 87 01

Internett: www.hedalen.no/hedalsprosjektet, E- post: post@hedalsprosjektet.no

Kontor: Valdres kontorpark mandag og fredag kl. 09.00 – 15.00

           

   Lag og foreninger

SANG OG MUSIKK

Sør-Aurdal musikkråd

Hedalen sangkor

Hedalen musikkorps

Tonefølget

IDRETT

Hedalen idrettslag

Hedalen skytterlag

Hedalen skytterlags miniatyrgruppe

 

BYGDEHUS / FORSAMLINGSHUS

Nordre Hedalen forsamlingshus

Søre Hedalen bedehus

Søre Hedalen forsamlingshus

 

BARNE- OG UNGDOMSARBEID

SALTO

Fossekallens Hed

Ildjarnstad 4H

Hedalen ungdomslags Barnekafe

Hedalen ungdomsklubb

Hedalen ungdomslags Barneteater

Hedalen fritidsklubb

 

ALLMENT KULTURARBEID

Hedalen Røde Kors Hjelpekorps

Menighetsbladet for Sør-Aurdal

Hedalen helselag

Hedalen jeger- og fiskeforening

Hedalen kunst- og husflidslag

Hedalen bygdeutvalg

Hedalen kirkemuseum

Hedalen ungdomslag

Sør-Aurdal historielag

Søre Hedalen misjonsforening

Sør-Aurdal mållag

Søre-Hedalen husmorlag

IKKE I KOMMUNENS REGISTER

Hedalen og Begnadalen skogeierlag

Styret for Hedalsfjella

Hedalen bonde- og småbrukarlag

Sør- Aurdal pensjonistforening

Hedalen meninghetsråd

Vassfaret elvekasse

Hedalen normisjon

Vassfaret lions

Revygruppa Sidste Utvei

Vassfaret utmarkslag

 

 

 


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |