tPublisert:  10.11.06

 

 

Boligsituasjonen i Hedalen

Harald Arne Haugen og Gunnar Haugen

Vi trenger flere folk i bygda, og lettere tilgang på bolig og boligtomter er da viktig. Næringslivsgruppa i Småsamfunnsprosjektet har siden oppstarten lansert ulike ideer med tanke på næringsutvikling og aktivitet i bygda. Gruppas inntrykk er at det er for få personer i bygda til å ta tak i disse og andre ideer.

Hva kan da gjøres for å få flere folk til bygda?

Et viktig tiltak er å kunne tilby ulike boalternativer samt boligtomter. For en stund tilbake rettet Småsamfunnsprosjektet og bygdeutvalget henvendelse til eiere av en rekke hus og bruk i bygda som står mer eller mindre tomme. Henvendelsen gikk på om det var ønskelig at Småsamfunnsprosjektet foretok seg noe vedrørende hus/ bruket. Responsen på henvendelsen var liten og få ønsket involvering fra Småsamfunnsprosjektet og bygdeutvalget.

Når det gjelder tomter er det i alt 9 ledige tomter i Brunbakklia ved skolen. I 2004 er det spesielt gunstig å kjøpe tomt i dette feltet ettersom kommunen har vedtatt et prisavslag på kr. 85.000,- pr. tomt. Les mer om tomtene og prisavslaget her.

Næringslivsgruppa er opptatt av at det kan tilbys et helhetlig tilbud innenfor bolig og boligtomter. Vi oppfordrer derfor grunneiere med områder egnet for boligtomter til å ta kontakt med Småsamfunnsprosjektet.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |