tPublisert:  10.11.06

 

 

Levekårskomiteen

ARNE HEIMESTØL

Levekårskomiteen har vært på befaring i Hedalen. Politikerne ønsker å bli bli kjent med aktiviteter og tjenestetilbud i bygda.  Denne gangen hadde politikerne spesielt fokus på kirke, idrett og kultur.

Stavkirka, Nordre Lokalet, skolen, idrettsanleggene ved skolen, biblioteket Bergsrud, Bautahaugen, Fekjær, Søre Lokalet og Vassfarporten fikk besøk. Til høsten fortsetter komiteen i andre deler av kommunen. Bakgrunnen for befaringene er revisjon av "Kulturmelding 1997".

Foto:  Arne G. Perlestenbakken


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |