tPublisert:  10.11.06

 

 

Nytt kjølelager for skogplanter på Rustebakke

ARILD HAGELUND

Skogbruket i Sør-Aurdal har investert i nytt kjølerom for skogplanter hos Christoffer Rustebakke. Første lass med planter fra Biri Planteskole til det nye lageret kom torsdag 29. april.

Christoffer er også den nye bestyreren av distribusjonslageret for skogplanter her i kommunen fra og med i år. Dette var en funksjon som hans slektning Håkon (på Garnes) hadde i mer enn 20 år.

Christoffer har nettopp bygget et uthus- /lagerbygg der hvor låven stod tidligere. Det passet "som hånd i hanske" å installere kjølerommet i dette nybygget. Det blir meget lettvint å betjene dette kjølelageret oppe på det romslige tunet på Rustebakke.

Heretter må folk som skal plante skog henvende seg til Christoffer når de ønsker å hente planter. Han kan kontaktes på mobiltlf. nr. 9112 3244.
Det legges opp til at ekspedering fortrinnsvis skal skje på mandager og fredager mellom kl. 16 og kl. 18.
Bestilling av skogplanter for vårplantinga skjer som tidligere gjennom skogbrukssjefen.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |