tPublisert:  10.11.06

 

 

Årsmelding fra Sør-Aurdal historielag

STYRET

Historielaget har også dette arbeidsåret hatt jevnt stor aktivitet. Laget har nå 164 betalende medlemmer og 3 æresmedlemmer.

I styret har disse vært med:

  • Arild Haglund leder

  • Jon Amrud nestleder

  • Nils Huset kasserer

  • Solveig Ottosen sekretær

  • Bjørn A Gjerdalen styremedlem

  • Marianne Jensen og Mari Goplerud Rygg har vært varamedlemmer til styret.

  • Kari Britt O. Øyhus er lagets representant i styret for stiftelsen Bagnsmoen.

  • Redaksjonskomitéen for Sagn og Soge består av: Gunvor Thorsrud Berg, Siri Gjerdalen, Anette Hougsrud, Kristian Berglund, Arvid Berg og Sigrid Haugen.

Det har vært holdt 5 styremøter hvorav et møte med kulturkonsulenten i kommunen for å forberede årets kulturkveld. I løpet av året har vi hatt årsmøte, vårmøte, to utferder samt teknisk arrangør av kommunens årlige kulturkveld.

Årsmøtet var på Soltun 19. mars, med ca. 30 medlemmer tilstede.

Vårmøtet var på Soltun 28. mai med ca. 25 deltakere. På dette møtet kåserte lagets nyslåtte æresmedlem Gudbrand O. Waagaard om vassdragene Buvass- og Øyvassfaret.

Søndag 17. august ble det arrangert busstur til Nes på Romerike hvor vi var gjester hos lagets tidligere og svært ivrige medlem Kjell Ellefsen. Turen bød bl. a. på båttur på Glomma/Vorma. Det var ca 40 deltakere med på dette.

Søndag 7. september ble det arrangert vandring til Fristaden ved Høvren med ca 15 deltakere. Kristian Berglund var guide til noe så interessant som et fiskevær midt i Sør-Aurdal !

Disse to utferdene var dermed også tilpasset ”Vannets år” 2003.

Laget fikk ut på sommeren en forespørsel fra Sør-Aurdal kommune om å stå for arrangementet av årets kulturkveld som var fastsatt til fredag 21. november. Et av lagets mest sentrale og aktive medlemmer siden starten skulle tildeles årets kulturpris.
Dette anså styret som en så stor glede og ære for Sør-Aurdal Historielag at det på ingen måte kunne avslås.
Dermed ble årets møteprogram avsluttet ved at Gunvor Thorsrud Berg høyst velfortjent ble tildelt kulturprisen på arrangementet den 21. nov. der mange av lagets medlemmer var engasjert i ei vellykket gjennomføring.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |