tPublisert:  10.11.06

 

 

Ønsker du å leie ut hytta for deler av året?

GUNNAR HAUGEN

Temagruppa for næringsliv i Småsamfunnsprosjektet i Hedalen ønsker å se nærmere på muligheten for lokal formidling av hytter til leie.

Bakgrunn:
På Hedalsfjellet er det et stort antall hytter. En rekke av disse står tomme store deler av året. Flere sammenliknbare lokalsamfunn til Hedalen kan tilby lokal formidling av hytter og evt. hus til leie. Vi mener et slikt tilbud vil være svært positivt for Hedalen og begrunner det med:

1. Hytteeiere sikrer seg ekstra inntekter av hytta
2. Området blir mer benyttet
3. Gir arbeidsplasser til bygda
4. Flere potensielle kunder til eksisterende og evt. nytt næringsliv

Det viktigste i denne fasen blir å kartlegge behovet for utleiehytter og registrere antall hytter aktuelle for utleie. Dersom du har en hytte aktuell til utleie kan du returnere skjema som du finner her.

Alle hytteeiere vil få tilsendt henvendelse om hytteutleie sammen med Hedalsbrosjyra til høsten. Responsen på henvendelsen vil avgjøre hva man gjør videre.

Last ned svarskjema her.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |