tPublisert:  10.11.06

 

 

Rydding langs Hedalsvegen

 GUNNAR HAUGEN

Et oppslag på Hedalen.no 15. mai tok for seg at det mange steder har blitt bedre utsikt langs Hedalsvegen. Småsamfunnsprosjektet tok i fjor et initiativ for å få ryddet busker og kratt langs vegen.

Responsen på dette må en betrakte som bra. Mange grunneiere har selv gjort jobben og enkelte har gitt tillatelse til at andre kan gjøre jobben.

Responsen fra personer på utkikk etter ved har vært dårlig. Derfor er det flere strekninger langs Hedalsvegen grunneiere har gitt tillate at man kan rydde etter nærmere avtale. Dersom du er på utkikk etter vinterved og samtidig ønsker bidra til bedre utsikt fra Hedalsvegen, er det bare å ta kontakt med Småsamfunnsprosjektet.


Hedalsprosjektet v/ Gunnar Haugen 3528 Hedalen
Tlf: 61 34 72 66, Mob: 971 19 207, Faks: 61 34 87 01
Internett: www.hedalen.no/hedalsprosjektet, E- post: post@hedalsprosjektet.no
Kontor: Valdres kontorpark mandag og fredag kl. 09.00 – 15.00


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |