tPublisert:  10.11.06

 

 

Jordkabel fra Stugård til Søbekkseter

ARNE HEIMESTØL

SAE har startet arbeidet med å grave ned 10,5 km høyspentjordkabel fra Stugård til Søbekkseter og ombygging av eksisterende lavspentanlegg og  nettstasjoner.  Arbeidet vil pågå i barmarksesongen. 

I tillegg kommer utbygging av nye forsyningsanlegg øst for Helsenningen.
Forsyningsplanen dekker totalt 98 enheter og har et budsjett på 4,1 millioner kroner. Anleggsbidrag er per juni 2004 på 41.800 kroner, og dette vil bli indeksregulert.

-- Anleggsbidrag er fordelt kostnad i fellesanlegg for hver enhet som er dekket av forsyningsplanen (gjelder ikke rehabilitering av eksisterende forsyning til Søbekkseter), sier direktør Nils Martin Sætrang til Hedalen.no.
 -- I tillegg kommer spesifikke kostnader med inntakskabel og kortslutningsvern for den enkelte abonnent.

Det er HEBE sitt nye felt ved Helsenningen som vil få strøm først.  Flere tilkoblingsmuligheter vil bli vurdert etter hvert som behovene melder seg. 

Kabelen vil stort sett følge veien til Søbekkseter, og den vil erstatte nåværende høyspentlinje.  Det er Svein Østgård fra Bagn som står for gravearbeidene.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |