tPublisert:  10.11.06

 

 

Vassfarbrøtningen 2004

 

SIGRID HAUGEN

 

Årets Vassfarbrøtning ble en suksess. Været var strålende, tømmeret ble ført fra øvre til nedre Grunntjern uten uhell av noe slag, og et stort antall publikummere overvar dette fantastiske showet der naturens egne krefter var hovedaktør. I tillegg hadde arrangørene laget ei spennende ramme rundt det hele, med viltkokker, maleriutstilling og trekkspillmusikk.

 

Viltkokk Erling Theodorsen og medhjelpere fra Beitostølen serverte grilla kje og andre delikatesser. Kristen Stavdahl fra Bagn stilte ut mange nye malerier med Vassfar-motiv.

 

Skogbruksjef  i Sør-Aurdal, Arild Haglund, ga en kort orientering om Kulturvernplanen for Vassfaret, som ble satt i verk i 1990. Hovedmålet er å skape et levende skogbruksmuseum ved å gjenskape driftsmetodene i skogbruket slik de var før motoren overtok.

Viltkokker Disse skapte stemning.  Jarle Heiene i én av mange roller

 

Det store hamskiftet i skogbruket foregikk på 1960-tallet. I 1990 levde fortsatt gamle veteraner, som har overført kunnskap og kompetanse til en ny generasjon.

 

I vinter har Sigmund Lundberg og Ole Bjørn Odden stått for tømmerhogsten, men det er sistnevnte og Jarle Heiene som er ansvarlige for fløtningen, eller brøtningen, som vi alltid har sagt i Hedalen. Fra nå av er det Jarle Heiene som har overtatt driftsansvaret for Kulturvernplanen.

Grunntjern Store vann- og folkemasser

 

Jarle orienterte om dagens opplegg. I fjor gikk det hele skeis, ettersom bunnstokken i Nevlingen rauk. Et minus i år var at det var lite vann, men det skulle vise seg å være nok til at alt gikk strykende. På grunn av de små vannmengdene, ble Strøsdammen åpna allerede fredag kveld.

 

Tømmeret kommer

Og fortsetter sin ferd nedover fossen

Her, i Nedre Grunntjern, ender ferden foreløpig.

Nedre Grunntjern


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |