tPublisert:  10.11.06

 

 

Ingen løype fra Reinli til Fledda nå

For en tid siden gjorde levekårskomiteen i Sør-Aurdal enstemmig vedtak der en bad rådmannen vurdere om det er mulig å få til høykvalitetsløype skiløype mellom Reinli og Fledda.  Da saken var oppe i kommunestyret, ble ikke denne merknaden tatt opp igjen.

Rådmannen opplyser at det derfor ikke er aktuelt å gjøre noe med denne saken nå.  Dette betyr at det neppe blir noen slik løype denne vinteren.

Saken kan imidlertid bli tatt opp på nytt.  Det kan skje hvis minst tre kommunestyrerepresentanter krever det.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |