tPublisert:  10.11.06

 

 

Årsberetning for Hedalen menighet 2003

Søndag 21.3. kl. 17.00 blir det årsfest for Hedalen menighet på Ildjarntunet.  Årsmøte for menigheten er en del av programmet denne kvelden.  Her følger årsberetningen. 

Hedalen menighetsråd , sammensetning og virksomhet

Svein Breen, formann
Vallborg Myklebusthaug nestformann og repr. i fellesrådet
Marit Helene Grøv, sekretær
Eiliv Lønningen kallskap.
Arne G. Perlestensbakken
Martha Nordby 1. varamann og kasserer.

Øvrige varamenn: Kari Elisabet Hendis, Kjellfrid Skoglund,
Oddbjørg Brenden Hansen.

Vallborg Myklebusthaug har fungert som formann ca. halve året 2003 ,
da formannen ble utsatt for en ulykke og var sykemeldt lenge.
Arne Omsrud som var kasserer har flyttet . Arne G. Perlestensbakken
var 1. varamann. Han rykket inn som medlem og Martha Nordby ble
1.varamann. Hun fungerer også som kasserer. Vi har lenge praktisert
at 1. varamann møter på menighetsrådsmøtene.

Virksomheten i menighetsrådet

Menighetsrådet har hatt 8 menighetsrådsmøter i 2003. Rådet har behandlet 72 saker. Spesielle saker vi har arbeidet med:

 • Å få til avtale med Ildjarntunet om å leie konferansesalen som menighetssal. Vi har fått godkjent å få disponere rentene av ” Kirkefond Hedalen” til å delfinansiere leieutgiftene .
  Vi betaler årlig kr 5750 og kr 340 pr samling .
   

 • Vi har også kommet fram til en avtale mellom Hedalen
  menighetsråd og Ildjarntunet Kurs – og Turistsenter
  om utleie av Hedalen Kirke.

 • I godt samarbeid med sødagsskole og barnelag har vi vært med på å omorganisere barnearbeidet i menigheten.

Underutvalg
Stavkirkekomiteen , Salto- komiteen, Felleskomiteen, Vi over 60 – komiteen, styret for Presteboligen og Godvassreiret pluss flere passive komiteer og utvalg.

I 2003 har vi hatt 30 gudstjenester, 12 barn er døpt, (11 fra soknet), 3 par er viet , vi har hatt 12 gravferder. Vi har hatt 2 temakvelder, Det har vært 8 konfirmanter.

De enkelte virksomheter


Barnearbeidet
Barnearbeidet er omorganisert dette dette året.
Tidligere søndagsskole , barnelag , barnegospel og dåpsskole er slått
sammen til Ett ”lag” : ”SALTO” , Samling av Alle Lag Torsdager.
Dette er tilbud for aldersgruppen fra 0 år til 6. klasse.
En komité med repr. fra de forskjellige lag planlegger virksomheten.
Vi følger opplegg fra søndagsskoleforbundet.
Vi starter med felles samling med mye sang og opplesing/dramatisering
av bibeltekst. Vi deler oss så i 4 grupper etter alder og fortsetter
” andakten ” og aktiviteter som matcher temaet . Så avlutter vi samlet .
Fremmøtet har som regel vært meget bra.

Ungdomsarbeidet

Hedalen Ungdomsklubb ,HUK , har hatt samling annenhver torsdag
på Ildjarntunet rett etter Salto. De to som drev HUK har begge flyttet
ut av bygda. Det er vanskelig å finne nye ledere. Det har ikke vært aktivitet i HUK i 2004 .

Andre menighetsaktiviteter


Vi har bønnemøter annenhver tirsdag kl 19.30 i kapellet på Ildjarntunet. Det er flere misjonsforeninger i bygda. De mest aktive er Normisjonsforeningen og Sørli`s misjonsforening .
Felleskomiteen som består av en representant fra hver misjonsforening og en fra menighetsrådet, har møter en gang i halvåret for å samarbeide om arrangementer og for unngå kollisjoner”. “Vi over 60 ”arrangeres vanligvis hver vår på Hedalsheimen ,men ikke i 2003.

Vi har fem bibel / fellesskapsgrupper i menigheten. Menighetsrådet har også vært med og arrangert konfirmantfest ,konfirmantleir og juletrefest.

Mål og planer for videre arbeid


Vi ønsker å prioritere barne- og ungdomsarbeidet i årene som kommer.
Salto har fungert godt, men kan kanskje forbedres. Det er et ønske om å
få flere ledere til barne- og ungdomsarbeidet. Vi har nå søkt om midler fra
”dåpsopplæringsprosjektet”til å lønne ungdomsarbeider i 50% stilling.
Vi håper på større oppslutning om gudstjenestene. I 2003 var i snitt 82
personer tilstede på gudstjenestene i Hedalen Kirke ( 10%?).Vi ønsker å fortsette med temakvelder, minst en hvert halvår.

Menighetsrådet takker alle medarbeidere i kirkesammenheng
og i forskjellige utvalg og foreninger for innsatsen i året 2003.

Hedalen 18. mars 2004
Hedalen menighetsråd v/ Svein Breen


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |