tPublisert:  10.11.06

 

 

Aktivitetskalendere for bygdene i Sør-Aurdal

SVU har tatt initiativ til å få på plass aktivitetskalendere for bygdene i Sør-Aurdal. Nå er første versjon av Hedalen sin kalender lagt ut, og etter hvert legges det ut aktiviteter i felleskalenderen og andre bygdekalendere også.

På Fellesforum har det vært etterlyst større samarbeid mellom bygdene.  Dette kan være ett bidrag til å imøtekomme slike ønsker. 

Møtekollisjoner har vært en utfordring her i Hedalen.  Når lag- og foreninger heretter skal legge planer for sine aktiviteter, kan en i større grad enn tidligere unngå dette, for nå kan en gå inn i kalenderen og se hva som allerede er planlagt.  -Det vil naturligvis være behov for samarbeid utover dette også.

PedIT

Det er programmet PedIT som er tatt i bruk, og det koster bygdesidene og SVU 5000 kroner i året å disponere dette databaseverktøyet.  Redaktøren på Hedalen.no oppretter sider og legger inn brukere.  I hver bygd må det være en redaktør, og styremedlemmer i lag og foreninger kan få brukernavn og passord slik at en kan legge inn aktiviteter i bygdas kalender. Det koster 200 kroner i året å bruke denne tjenesten.

Noen aktiviteter bør komme på hovedkalenderen for kommunen.  Hvis HIL for eksempel ønsker å ha omtale av et kretsrenn i denne kalenderen også, er det bare å sette en hake ved et valg i Hedalen sin kalender, så vil forslag til kalenderoppslag i Sør-Aurdal bli sendt denne redaktøren.  Finner han/hun at det skal legges ut, vil det komme på plass .

Det er mye som må gjøres for at kalenderne skal få god design.  Dette vil redaktøren på Hedalen.no og redaktørene på de andre nettstedene samarbeide om i tida som kommer.

Kom gjerne med innspill til redaksjonene på Fellesforum for Sør-Aurdal.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |