Hedalsavisa

 

Temagruppa for næringslivet i bygda jobber aktivt med å få til ei egen Hedalsbrosjyre. Det er nå behov for en oversikt over tjenester og tilbud i bygda, med bedriftsinformasjon, kommunale tjenester og severdigheter. Kombinasjonen mellom kontaktregister og ”turistbrosjyre” vil gi en bedre profilering for aktuelle bedrifter i dalen enn hva ”Gule Sider”, ”Ditt distrikt” og tilsvarende gir. Bedrifter vil bli tilbydd en side hver til profilering av sin virksomhet. Går alt som planlagt er brosjyra ferdig innen høsten. Næringslivsgruppa har vektlagt at dette skal være en kvalitetsbrosjyre som vi kan være stolte av. Den vil komme i postkassa til alle husstander i bygda, leveres på alle hyttedører i Hedalsfjella samt legges ut på ulike turistinformasjoner.

 

 

Opplevelsesturisme

Temagruppa for Vassfaret og Vidalen har tatt initiativ for å få til et opplegg med opplevelsesturisme til sommeren. De ønsker å teste ut forskjellige typer opplegg, som guidede dagsturer med og uten bespisning og turer som går over flere dager. De ser for seg å benytte mulighetene vi har i nærområdet som: Vassfaret og Vidalen, naturopplevelser, vassdragsopplevelser, skogsdrift, krigshistorie, Bautahaugen og stavkirka.

 

Vassfaret-/ Vidalsgruppa anser dette som et prøveprosjekt som forhåpentligvis kan resultere i næringsutvikling for personer som kan tenke seg å starte opp med opplevelsesturisme samt utvide kundegrunnlaget for eksisterende reiselivsbedrifter i bygda.

 

Gruppa kom på sist bygdemøte med oppfordring til de som var interessert i å bidra med noe, om å melde sin interesse før påske. De har fått flere positive tilbakemeldinger og føler at det skal være mulig å få til noe i løpet av sommeren. Temagruppa for Vassfaret/ Vidalen kommer tilbake med mer konkrete planer etter hvert.

 

 

Aktivitetskalender

Enkelte ganger blir det snakk om mangelfull bekjentgjøring av enkelte arrangement i bygda. Et annet problem kan være flere arrangement/ aktiviteter på samme tidspunkt i Hedalen eller hele Sør- Aurdal. Hedalen.no ønsker å gjøre noe med problemet og har i samarbeid med Sør Valdres Utvikling på nytt opprettet aktivitetskalenderen.

 

Den nye utgaven baserer seg på at hver enkelt direkte legger ut sine aktiviteter på kalenderen. Man kan velge om arrangementet kun skal komme med på aktivitetskalenderen for Hedalen eller tas med på hjemmesiden til de andre bygdene i kommunen. For å få dette til å fungere er det viktig at alle lag, foreninger og andre legger inn dette som en rutine når arrangement og aktiviteter skal bekjentgjøres.

 

 

Turbeskrivelse

En av hovedlinkene på Hedalen.no heter turregister. Fra denne sida legges det ut lenker til turer som anbefales i Hedalen, Hedalsfjella, Vassfaret og Vidalen.  Det er flott om du selv kan lage turforslag og sende dette/disse inn til redaksjonen. Både sykkel-, ski- og gåturer er av interesse.

 

 

Forum for kjøp - salg – bytte

Hedalen.no har et eget forum for privatpersoner som ønsker å kjøpe, selge eller bytte gjenstander/ varer. Fremgangsmåte og vilkår for bruk av tjenesten finner du på Hedalen.no

 

 

Bygdeutvalget 2004

Funksjon

Navn

Telefon

E-post

Leder

Odd Nysveen

90 56 01 74

gunnhild.nysveen@netcom.no

Sekretær

Mari Olea Lie

 

 

Nestleder

Olaf Ødegaard

61 34 9054

olafodeg@start.no

Utvalgsmedlem

Kundan Rockstad

 

kundan@palmreading.no

Kasserer

Wenche Vestrom

61 34 96 05

 

 

Ta kontakt med saker du ønsker bygdeutvalget skal ta tak i.

 

 

Trimrommet på Hedalsheimen

Arbeidsgruppa for trimrommet på Hedalsheimen kan fortelle at det har vært lite aktivitet der den siste tiden. Siden oppstarten for noen år siden er det kommet mange treningsapparat slik at rommet i dag er relativt velutstyrt. Arbeidsgruppa som har bestått av Ingeborg Lia, Gunhild Breen, Emmy Bakkom og Gunhild Kjensrud ønsker nå å slippe til nye krefter. De innkaller til årsmøte på Hedalsheimen (Dagsenteret) onsdag 21. april kl. 19.00. De kan fortelle at de har litt midler på bok som kan bidra til å finansiere for eksempel spinningsykler, ventilasjonsanlegg, nytt inngangsparti og evt. dusj /garderobe. Arbeidsgruppa håper å få på plass mye i løpet av sommeren så trimrommet kan få en ny oppsving til høsten.

 

 

Spørreundersøkelse for Hedalsungdom i alderen 18 – 35 år

Temagruppa for ungdom i aldersgruppen 18 – 35 år har utarbeidet en spørreundersøkelse.  Den har ligget ute på Hedalen.no en stund, men få har svart. Gruppa vil på nytt oppfordre Hedalsungdom i aldersgruppen 18 – 35 år om å svare. Du finner spørreundersøkelsen på siden www.hedalen.no/hedalsprosjektet . Spørreskjemaet er også lagt ut på Hedalen Handel, Joker Hedalen og Solstad Kafè.

 

 

Benytt Bestillingsbussen i Hedalen.

Transport fra der du bor i bygda til/ fra Valdresekspressen på bestemte avganger i helga:

 

Tidspunkt

·         Fredag og søndag:        Valdresekspressen fra Fagernes med ankomst Nes i Ådal 18.05 og fra Oslo med

ankomst Nes i Ådal 18.09.

·         Lørdag:                        Valdresekspressen fra Fagernes med ankomst Nes i Ådal 09.05

 

Takster for bestillingsbussen

Inntil 10 km: 20 kr                    11 – 15 km: 30 kr                  Over 15 km: 40 kr

 

Bestilling av transport

Tlf: 61 34 95 18 / 95 95 07 11 (Ola Jonny Fossholt)

Drosjen må bestilles før kl. 14.00 fredag og søndag . Lørdag må bestillingen gjøres dagen før.

 

 

 

 

 

Hedalsprosjektet v/ Gunnar Haugen 3528 Hedalen

Tlf: 61 34 72 66, Mob: 971 19 207, Faks: 61 34 87 01

Internett: www.hedalen.no/hedalsprosjektet, E- post: post@hedalsprosjektet.no

Kontor: Valdres kontorpark mandag og fredag kl. 09.00 – 15.00