tPublisert:  10.11.06

 

Det gode liv i Vassfaret

--Kjører jeg ti kubikkmeter tømmer om dagen, har jeg daglønna mi.  Med to hester klarer jeg 20, og inntjeninga blir bedre.  Men jeg trenger ikke å stresse, for jeg har det jeg trenger.  Dette sier skogsarbeider Sigmund Lundberg fra Hurdal til Hedalen.no.  Sammen med Olebjørn Odden fra Bagn sørger han for at omtrent 350 kubikkmeter med tømmer blir hogd og kjørt fram til Øvre Grunntjern i Vassfaret.

Mandag 8. mars var ungdomsskolen i Hedalen på ekskursjon i Vassfaret.  Elevene skulle få være med på skogsdrift på gamlemåten.  Dette ble en avstressende dag der elevene fikk sage, kviste, berke og flytte på tømmer. Noen ymtet frampå om at de gjerne kunne ha tenkt seg flere slike dager. 

Torsdag kommer Sør-Aurdal ungdomsskole på besøk, og lørdag er det åpen dag fra 12.00-15.00.  De som har lyst til å ta en tur denne dagen, kan kjøre helt til Øvre Grunntjern.

--Det er sjette året mitt i Vassfaret, forteller Lundberg.  Men jeg har drevet med skogsarbeid siden 1956, og i alle år har jeg hatt med hester i skogen.  Lundgongen og Villvind er med på årets hogst.  Dette er to godlynte hingster. 

Skogsarbeiderene hadde klargjort en god del tømmer til framkjøring.  Noe ble kjørt på bukk.  På godt føre klarte hesten å dra omtrent halvannen kubikkmeter i lasset.  Det andre lasset gikk på stutting.  Her dro hesten tømmerstokker som var bundet sammen med kjettinger.

--Tror du at hesten har noe framtid i skogbruket, lurer vi på?

--Jeg klarer meg i alle fall bra, sier Lundberg. --De som driver med skogsmaskiner, har store utgifter, og en stopp på grunn av skade på det maskinelle utstyret kan få leie økonomiske konsekvenser.  Jeg har ikke noen planer om å bytte bort hesten mine med mer moderne driftsmetoder.

Olebjørn og Sigmund bor i ei hytte ved Øvre Grunntjern.  Der er det ikke innlagt vann, og TV finnes ikke.  --Vi er så heldige at vi ikke har blitt uvenner ennå, ler Sigmund.  Om kveldene går det mye i kabal, og en gammel radio sørger for en viss oppdatering på nyhetsfronten. 


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |