tPublisert:  10.11.06

 

 

Rapport fra sentrumsgruppa

ARNE HEIMESTØL

--I gruppa vår satser vi nå på flere dugnader. I høst har dugnadsgjenger rydda skog og kratt i veiskråningene mellom Bergsrud og Solstad.   Dette sa Tor Ingar Nordby, leder i sentrumsgruppa, på bygdemøtet 5. november.

Vegvesenet har vært på befaring. Nå blir det 50 km sone fra Bergsrud til og med Solstad. Gruppa har hatt mange møter. Disse møtene  har munna ut i ei idéliste.

Erling Aas i Sør-Aurdal kommune har laga grovskisse over området med hensyn til

  • belysning
  • gang- og sykkelvei
  • beplantning
  • krakker på rasteplasser

--Planutvalget har hatt arbeidet i sentrumsgruppa som orienteringssak.  Gruppas planer blir lagt inn i reguleringsplaner for området, avsluttet ordfører Knut Torgersen.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |