tPublisert:  10.11.06

 

 

Natur- og kultursti Bautahaugen - stavkirka

GUNNAR HAUGEN

I forrige Hedalsavis ba vi alle som kjente til historikk, kulturminner, naturfenomen eller annet interessant i området Bautahaugen – stavkirka om å ta kontakt med Småsamfunnsprosjektet innen 1. desember.

Til nå har responsen vært liten. Vi ber på nytt om innspill. Det er også behov for personer til en komité som kan arbeide videre med aktuell informasjon til informasjonstavlene.

Ta kontakt med Småsamfunnsprosjektet dersom du kan tenke deg å være med i komiteen eller dersom du kjenner til historikk, naturfenomener etc. Gi beskjed innen 1. desember.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |