t


Kommentaren

Publisert:  10.11.06

 


Skifte av motor

OSVALD FOSSHOLM

Fram til nå har landbruk og virksomhet i offentlig regi vært hovedmotoren i næringsutviklingen i Hedalen. Vi ser imidlertid at rammebetingelser og samfunnsstuktur endres i stor fart og at dette tvinger fram behovet for nye næringer, som kan gi aktivitet, inntekt og arbeid.

En positiv utvikling i årene framover kan kun sikres gjennom nytenkning og nyskapning. Dette byr på utfordringer, men åpner også for store muligheter. Hedalen har et utgangpunkt som bør gi grunnlag for optimisme. Naturen med Vassfaret er unik, beliggenheten er gunstig og vi har menneskelige ressurser, engasjement og ikke minst et samhold som gir oss et godt grunnlag for å få ting til.

I disse dager står spørsmålet om kommunesammenslåing på agendaen. Jeg er ikke så sikker på om det har så stor betydning for oss om vi slår oss sammen med andre eller ikke og jeg er usikker på i hvilken retning vi bør vende oss. Det rasjonelle i meg sier at vi bør vende oss mot Ringerike, mens hjertet sier at vi bør vende oss andre veien.
Kanskje får vi muligheten til å velge det beste fra begge miljøer.

Det viktige for framtidsutviklingen er om vi greier å skape levedyktige og lønnsomme virksomheter som kan gi trygge og gode arbeidplasser. Gründer- og kremmerånd må oppmuntres og dyrkes fram. Stat og kommune skal sikre oss visse basistjenester, men et levedyktig og framgangsrikt lokalsamfunn skapes ikke av det offentlige.

Ut fra naturgitte forutsetninger og beliggenhet er jeg temmelig overbevist om at det er reiseliv og turisme som vil være hovedbidragsyter for velferdsutviklingen i Hedalen framover. Vi har merkenavnet Vassfaret og vi har store attraktive områder som fortsatt ligger urørt og som bit for bit kan formes og bygges i tråd med en helhetlig strategi. Vi er for sent ute med tanke på å kunne få glede av store offentlige bidrag. På den annen side kan vi nyte godt av og trekke veksler på viktige erfaringer som andre, eksempelvis hallinger og tryslinger, har gjort.

Jeg har tidligere luftet ideen om utbygging av området fra bygda opp mot Onsknatten. Etter mine begreper er beliggenheten perfekt. Arealene er store og urørte og området er snørikt og solrikt. Det kan etableres sommer- og vinteraktiviter med høystandard hytter og leiligheter i umiddelbar nærhet. Her er det mulig å skape en virkelig motor som også nede i bygda vil kunne skape aktiviteter året rundt og som vil være et prosjekt som kan fange interessen hos personer med betydelig og langsiktig risikokapital. Flere grunneiere er positive.

I Hedalen har vi, etter min oppfatning, for stor fokus på ”besteforeldregenerasjonen” ved at eksisterende attraksjoner og hyttestrategi i vesentlig grad er rettet mot denne aldersgruppen. For bygda har en slik strategi et begrenset potensiale, både når det gjelder aktivitet og framtidige inntekter. Vi trenger en lokal variant av Hunderfossen eller Dyreparken, som kan generere aktivitet og inntekter og trekke til seg den yngre generasjon og barnefamilier.


   

Nettsideansvar: Arne Heimestøl |