tPublisert:  10.11.06

 

 

Nes kommune tapte rettssak

ARNE HEIMESTØL

Avisa Valdres melder at Nes kommune er dømt til å beholde Vassfarvegen etter at kommunen tapte rettssaken mot grunneierne i Ringerike tingrett.  Dette betyr at kommunen må ruste opp vegen. Kommunen overtok Vassfarvegen i 1996.  Seks grunneiere gikk til sak mot Nes kommune da den forsøkte å gi fra seg ansvaret for vegen.

Mandag 11.10. skal saken drøftes i Småsamfunnsprosjektet. Utover vinteren vil en trolig se om  rettsavgjørelsen  i Ringerike får noen konsekvenser for den kommunale vegen over Teinevassåsen.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |