tPublisert:  10.11.06

 

 

 Aktivitetskalendere

Flere har etterlyst en oversikt over aktiviteter i kommunen. SVU har skaffet Sør-Aurdal både kommunekalender og aktivitetskalendere for bygdene.

Styremedlemmer i lag og foreninger og ansatte i kommunen kan få brukernavn og passord og legge inn alle bekjentgjørelser i PedIT, som verktøyet heter. 

Med dette verktøyet leverer SVU et nytt bidrag til økt samarbeid. Redaksjonen håper kalenderne kan være en hjelp til å unngå unødvendige møtekollisjoner.

Ønsker lag og foreninger et felles møte der en drøfter planer for aktiviteter og kurses i bruken av kalenderen, ber redaktøren om en tilbakemelding på dette.   Les mer her.
 

 


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |