tPublisert:  10.11.06

 

 

Utbygging av Hedalsheimen

--Vi venter en snarlig oppstart av utbygginga på Hedalsheimen. Dette sier Ola Næss i Sør-Aurdal kommune til Hedalen.no. --Det er Valdres Bygg som har levert det rimeligste anbudet.

Årsaken til at utbygginga ikke har kommet i gang, er at anbudet lå en del høyere enn budsjettet for prosjektet. Arkitekten for bygget arbeider nå med å se på innsparingsmuligheter. Dette arbeidet har trukket ut i tid. 

Det er klart at garasjebygget vil bli strøket.  En del andre justeringer av prosjektet må også til.  Når kontrakten er underskrevet, vil utbygginga starte opp.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |