Hvilke uttrykk hører sammen?

    

Dra uttrykk fra høyre side til venstre side.