tPublisert:  10.11.06

 

 

Nytt om Natur- og kulturstien Bautahaugen – Hedalen stavkirke

I fjor ble strekningen Ildjarntunet – Engebrua grovryddet. Nå er også trase vider til Bautahaugen godkjent og vil følge den gamle Hedalsvegen.. Vi ber alle som kjenner til historikk, kulturminner, naturfenomen eller annet interessant i området Bautahaugen – stavkirka om å ta kontakt med Småsamfunnsprosjektet innen 1. desember. Etter den tid vil vi knytte oss mot et firma som kan lage illustrasjoner og tekst til de ulike informasjonstavlene.

Til våren blir det ny innsats med siste innspurt på rydding/ klargjøring av trase, oppsetting av informasjonstavler, gjenoppsetting av gangbrua ved Børthus og forhåpentligvis mye bruk av natur- og kulturstien fra Bautahaugen til stavkirka.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |