tPublisert:  10.11.06

 

 

Ja eller nei til kommunesammenslåing?

Fire kommuner i Valdres skal i oktober gjennomføre folkeavstemning om kommunesammenslåing. Vang og Etnedal står på sidelinja, mens Sør-Aurdal, Vestre Slidre, Øystre Slidre og Nord-Aurdal vurderer om de skal bli èn kommune.  Folkeavstemninga er rådgivende.  Når folket har sagt sitt, skal hvert kommunestyre si ja eller nei på vegne av egen kommune.

Rundt 30 personer hadde møtt fram til orienterings- og debattmøte på Hedalen barne- og ungdomsskole torsdag kveld.  Ordfører Knut Torgersen orienterte om bakgrunnen for prosessen som er satt i gang.  Fordeler og ulemper ved en eventuell kommunesammenslåing ble grundig presentert, og dette stoffet skulle være kjent gjennom brosjyren som er sendt ut til alle husstander i kommunen.

--Erna Solberg har sagt at det er frivillig om kommunene vil slå seg sammen.  Men hvis det ikke skjer noe, kan tvang erstatte frivilligheten, advarte Torgersen.

Sammen med seg hadde Torgersen ordførerne Svein Erik Hilmen (Nord-Aurdal), Gro Lundby (Øystre Slidre) og Eivind Brenna (Vestre Slidre).

Alle ordførerne tok til orde for kommunesammenslåing.  Sterkest appell holdt Gro Lundby. --Vi blir synlige, slagkraftige og sterke hvis vi slår oss sammen.  Andre regioner mobiliserer.  Nå er det om å gjøre å markedsføre seg så tydelig at bedrifter og statlige og fylkeskommunale arbeidsplasser kommer til oss. 

Lundby hevdet at en sammenslått kommune kan beholde oppgaver en i dag har, og en kan få en rekke nye. 
--Det vil være lettere å skape sterke fagmiljøer i en større kommune. Vi trenger dessuten flere unge kvinner  i Valdres.  Mange av de som skal arbeide hos oss, ønsker seg også flere urbane kvaliteter i sitt nærområde.

Svein Erik Hilmen pekte på at økt regionalisering kan føre til at Valdres lettere blir en utkant hvis ikke kommunene slår seg sammen. --Vi kan spare en god del på å redusere administrasjonen.  Frigjorte midler kan vi bruke til desentraliserte tjenestetilbud.

Eivind Brenna understreket at dialog er viktig.  --Valdres er best i Norge på regionalt samarbeid.  Men det regionale samarbeidet har klare svakheter.  Sakene må gjennom en omfattende beslutningsprosess der det lett blir demokratiunderskudd.  Dessuten har den som vil minst, vetorett i det samarbeidet vi nå har.

Etter en innledende runde var det tid for spørsmål og kommentarer fra salen. Eldor Bråthen kom med følgende innspill:

--Her sitter det to arbeiderpartiordførere.  Og så taler dere så vel om det Erna Solberg kommer med!
Jeg vil gjerne ha nærværende tjenester.  Om disse tjenestene ligger i en annen kommune eller i et annet fylke, er likegyldig for meg. 

Elling Fekjær:

-Det er det samme om vi har kommunehus på Bagn eller på Fagernes.  Kommunehusene blir mindre og mindre brukt.    Hedalen er ei livskraftig bygd.  Vi må ha visse basisfunksjoner.  Derfor vil vi beholde ungdomsskolen vår og legesenteret vårt.  Hvordan ser dere ordførere på ei bygd som Hedalen?

Eivind Brenna:  --Dugnadsånd og patriotisme er gjerne knytta til skole, kirke og idrettslag.  Denne dugnadsånda vil leve like sterkt i en sammenslått kommune som før.  Typisk for kommunestyret i Nord-Aurdal er at en ønsker å ta vare på grendene.  Slik vil det være i en storkommune også.

Tor Ingar Nordby:

--Vi har opplevd en uprofesjonell håndtering av legesaken i kommunen vår.  Kanskje kan en større kommune løse slike saker bedre?

Norby var lite tilfreds med veien som går gjennom bygda:  --Snart har vi traktorvei til Nes.  Dette er til skade for både de som driver nærings-virksomhet og for dem som pendler.

Eivind Brenna oppsummerte samtalen slik: -Jeg sammenligner kommunesammenslåinga med et ekteskap.  Vang og Etnedal har sagt nei.  Det er vi fire som eventuelt vil slå oss sammen. 

Til dette kom Eldor med følgende replikk: --Spørsmålet lyder:  Vil du ha henne som hos deg står?  For min del svarer jeg: Nei, jeg vil nå heller ha søstra!


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |