tPublisert:  10.11.06

 

 

Den som sår, skal høste

ARNE HEIMESTØL

-Surheten i vannene i Hedalsfjella har gått ned, og fisket er godt.  Dette sier leder i Styret for Hedalsfjella, Olaf Ødegaard, til Hedalen.no.  Sist lørdag ble 7000 ørretyngel satt ut i tjue forskjellige vann.

Tre ganger i året kaller fjellstyret inn til dugnad.  Høst og vår må en hente vannprøver.  Dette er viktig slik at en kan beregne behov for kalking.  For tre uker siden spredte et helikopter 45 tonn kalk i vannene.  Det er et prosjekt som fylket finansierer.  Sist lørdag ble dugnadsgjengen bedt om å frakte yngel til fjells.

Kultivering gir resultater

Forholdene i vannene har bedra seg mye.  De første årene brukte en årlig 90 tonn kalk i Hedalsfjella.  Nå er kalkmengde altså redusert til det halve. 


Årlig kalkforbruk i Oppland.

Noen av vannene har vært surere enn andre.  Spesielt gjelder dette vestvendte fjellvann.  Men det systematiske arbeidet for redusert forurensing, kalking og utsetting av fisk har gitt gode resultater.  Nå er det yrende liv i vann som tidligere var fisketomme.

--Jeg har vært med på utsetting av yngel fra jeg var smågutt, forteller Olaf.  På den tida bar vi yngelen til fjells i blekkanner.  For at fisken ikke skulle stryke med, måtte vi skifte vann med jevne mellomrom. 

Svinnet var nok større på denne tida enn det er i dag.  Nå kommer yngelen i plastposer fylt med 6 til 7 liter vann.  Oksygen er tilsatt, så her slipper en bekymre seg så mye for at fisken skal styrke med.

De 7000 småfiskene koster 30 000 kroner.  Dette blir finansiert av salg av fiskekort.  Dermed opplever både de som betaler for fiskekort og de som setter ut yngel at den som sår, skal høste.  Og at Hedalsfjella har populære fiskevann, er det ingen tvil om.  Salget av fiskekort er økende, og mange av fastboende hedøler utnytter muligheten til gratis fiske.

Utsetting av røye

Flere av fjellvannene har hatt røye.  Nå vurderer fjellstyret å sette ut røyeyngel også.  Dette er en ekstra utfordring, for røya gyter på en spesiell sandgrunn.

Ola Hegge fra Fylkesmannen i Oppland skal hjelpe Styret for Hedalsfjella med å planlegge utsetting av røyeyngel.  Når det ikke har vært røye i et vann på  noen år, gror bunnen til.  Derfor må gamle gyteplasser ordnes hvis en skal få til en levedyktig stamme av røye i vannene.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |