tPublisert:  10.11.06

 

 

15 000 kroner til høystandardløyper

ARNE HEIMESTØL 

--Høystandard skiløyper er et viktig og positivt tiltak for både hyttefolk og bygdefolk.  Selv om jeg ikke vil ha direkte nytte av dette tiltaket i mitt enmannsfirma, Jan-Arild Hegdal AS, vil jeg støtte saken med 5 andeler - 15 000 kroner.  Og jeg vil gi en klar utfordring til andre bedrifter, både små og store, om å støtte tiltaket!

--Jeg er glad i å gå på ski.  Derfor tillater jeg meg å komme med en henstilling til interimsstyret og dem som skal overta saken når andelslag eventuelt er på plass:  Lag noen "uværsløyper".  Med det mener jeg løyper som ikke føyker igjen kort tid etter at løypemaskina har kjørt.  Det er nemlig ikke nødvendig å legge alle løypene på de høyeste toppene.

Jan-Arild mener høystandard skiløyper vil ha stor betydning for næringslivet og for grunneiere i bygda.  Økt salg og merverdi på tomter er noe som taler for at alle som har mulighet til det, bør støtte saken.  --Jo flere som slutter opp om tiltaket, jo lettere vil det bli å realisere det, avslutter Hegdal.

181 000 kroner på plass

For tiden er interimsstyret i ferd med å kontakte grunneiere om valg av løypetraseer og tillatelse til bruk av grunn.  Når nødvendige avtaler er gjort, vil arbeidet med å finansiere tiltaket starte for fullt.  Men før gruppa har kommet så langt, er det allerede meldt inn andeler for 181 000 kroner!


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |