tPublisert:  10.11.06

 

 

Det historiske hjørnet

Utdrag av brev fra Hedalen til Amerika, skrevet 16. april 1922, av Elling Goplerud.

Elling GoplerudVatneberget er stadigt under utviklingens love. I vinter er det kommet 6 nye steinstoler langs med Kilden, saa dit parti der vil blive noget ekstra; og ei ny flagstang til stjernebaneret, saa vil Vatneberget snart naa idealet, og inte minst, naar det kommer ein ægte Kølbrænder i fra Amerika, da vil Kølbrænderbanneret, Stjærnebaneret, og det norske flag blømme den imøte deroppe.

Her heime er det, som vanligt. Jeg selv har meget gjigt i Kroppen, og hofte og fot er reint ille. Jeg har tænkt at reise ned til Kristiania og søke læge nu i vaar for gjigten; men om jeg kommer til at reise, er jeg inte sikker paa, da det er saa besverligt at reise til Heen. Influensa har graseret svert her i vinter, og enkelte har faat lungebetændelse efterpaa; men er blevet bra igjen. Nu er det bare enkelte tilfælder, saa den har git sig.

Den religiøse bevægelse inden bygden, eller den saakalte Kinamisjon har fremdeles sine møter; men enkelte har til dels gaat noget for vit isit liv og levnet, saa det har til følge en forraaelse av den øvrige ungdom, som nu er værre end nogensinde. Stifterne av denne forening var her oppe i bygden i vinter og indpisket sin menighed paa ny, og da hadde de tænkt sig herop og set Vatneberget, og godt var det, hadde de kommet herop slik, som jeg har truffet dem før, de har angrepet mig, saa har det inte blevet dem for godt.

I sommer kommer emisær Dyna og kanske prost Barth paa Vatneberget, og da skal det holdes opbyggelse der i den aand og tone og tro, som Kølbrænderætten har levet efter, og da skulde du være med. Berget ersamtidigt som fædrenes minde en frilufts kirke, som kan benyttes engang i mellem. Biskop "Dedrikson" vor biskop er død og om skjertorsdag var menighedsraadet med prost Barth og stemte paa biskop, de stemte paa Bjørnes Jakobsen prost paa Hamar, ein konservativ præste mand, som har faat de flæste stemmer til biskop flere gange.

Det er første gang mennigsraad er med og velger biskop. Biskopen i Kristiania stift Tunberg er død, og nest efter at vi har faat bisp skal det vælges bisp der, og det er noksaa meget avisskriveri om valget, enten en konservativ eller ein liberal præste mann til biskop.

Vi har hat liten sne i vinter, en tid var den 1 meter dyp; men nu er den minket ihop; men inte ein berflek paa noget jorde endnu, saa det har været hardt veir, og ei tid efter jul var det streng kulde; paa Begndalen ned til 43 gr. C.u., og den kulden vared noksaa længe.

Tømmerdriften har i vinter været liten, og det som er fremdrevet bliver liggende paa land, da det inte er at faa solgt ein stok, saa det er haarde tider vi nu gaar imøte. Arbeidsledighed er stor, og mange nødsarbeider bliver sat igang; men folk er saa forvent med store dagløner, at de vil inte arbeide med mindre de faar nesten, som i jobbetiden.

Folk, som har mange penger i banken forlanger gjerne direkte bidrag av fattigkassen uten at blunke, saa vit er mange kommet; men det er helst bolsjeviker.

Det er bestemt at Hedalen skal faa stadsvei igjennem bygden, og sidst juni skal arbeidet paabegyndes, og likeledes er det meiningen veien ifra Næs kirke skal blive stadsvei til Aabakken, der Hedalsveien motstøder; men den bliver neppe paa begyndt i aar.

Strøselven ifra Trytekjenvella og optil Strøen skal arbeides brøtningsfør. Arbeidet er paabegyndt, og skal være færdig til næste aar. Det er akort paa Kr. 62500. Siden skal elven nordenfor Strøen gjøres brøtningsfør like op til Bruvandet nord for Vangen. Naar elven er færdig, kommer vistnok tømmer i fra Reinlisameie til at blive brøte utover Hedalsvasfaret. Det bliver ein lang brøtning, som foranlediger meget arbeide.

Ole Nerby har kjøpt sag og høvel nord for strøen og vil sætte den imellem Helsen og Helsenningen noad paa Hedalsaasa, saa Nerbyen bliver Brugeiger, naar gaar ind i sit 80tiende aar, inte værst av ein gammel mann. Torkel Gunderhuset, Gul Paulsen og Ole Nerby er døpt isame vandet i Hedalskirken.

Torkel Gunderhuset, Gul Paulsen og Ole Nerby er døpt i same vandet i Hedalskirken.

Les hele brevet her.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |