tPublisert:  10.11.06

 

 

k_skjold.gif (1856 bytes)Vedtak i legesaken

Torsdag 31.3. behandlet kommunestyret samarbeid med Ringerike kommune om felles legetjeneste på Nes i Ådal.  Her er vedtaket.

 1. Kommunestyret godkjenner skissert samarbeid mellom Ringerike kommune og Sør-Aurdal kommune om felles legetjeneste på Nes i Ådal, som et bidrag til utvikling av legetjenesten i  kommunen.  (Enstemmig)
   
 2. Rådmannen utreder, om, og eventuelt hvilke offentlige oppgaver i vår kommune som kan knyttes til legetjenesten på Nes.  ( Vedtatt mot 10 stemmer)
   
 3. Kommunestyret ber rådmannen utrede legevaktssamarbeid med Ringerike ut fra naturlig geografisk inndeling. (Enstemmig)
   
 4. Inntil videre baseres bemanningen ved Bagn legesenter på to hele legestillinger.  (Enstemmig)
   
 5. Dersom partene i avtalen ikke skulle lykkes med å skaffe lege på Nes, gjelder vedtak i sak 01-0024.  (Enstemmig)

Nettsideansvar: Arne Heimestøl |