tPublisert:  10.11.06

 

 

Markering av unionsoppløsningen 29. mai

En nasjonalbølge blåste innover landet vårt i slutten av 1800 tallet. Vi ville bli et fritt land!  I 1902 ble Bautahaugen gitt som gave til folket for å være et samlingssted for folket. Fra første stund ble her holdt foredrag for å ”egge” opp folket til unionsoppløsning. Her kom folk fra alle omkringliggende bygder for få informasjon om og ta del i  den nasjonale frihetsbølge.

Da vi endelig ble et fritt land, ble her på Bautahaugen 17.mai 1905 reist en stor bauta til minne om krigsmenn som deltok i krigen i Slesvig/Holstein.

Da vi fikk egen konge og norsk regjering ble på Bautahaugen  hogget inn på en stor stein  Kong Haakon med data og kongekronen over – Kongesteinen.

I anledning avduking av minnesteinene på Bautahaugen - 1905.
 

I anledning avduking av minnesteinene på Bautahaugen - 1905.

Dronningbordet innhogget Dronning Maud og kronprins Olav sine navn ble her plassert. En meget stort steinbord med 7 steinstoler rundt fikk navnet Statsministerbordet.  Norges første statsministers navn Michelsen ble her innhogget. Alle minnesteinene og bautaene  er et synlig bevis for den glede vi nordmenn følte da vi endelig var blitt et fritt, selvstendig land i 1905. 

Kongesteinen og dronningbordet er på plass.

Kongesteinen og dronningbordet

29.mai 2005 vil her igjen bli en storstilt markering.

Stortingspresident Kosmo vil her holde en tale og bekranse bautaen fra 1905. Ordføreren i Sør-Aurdal vil selvsagt ønske velkommen og her vil bli hornmusikk og korsang. 

Før vi kommer så langt i programmet vil biskop Rosemarie Køhn sammen med vår kapellan holde festgudstjeneste i Hedalen stavkirke. Her blir kulturinnslag. Bautahaugen og kirken har gjennom over 100 år hatt felles arrangementer i forbindelse med  fredsjubileumer. 

Dagen avsluttes med Vassfarspelet på Bautahaugen. Dette er et større historisk spel  skrevet av Gudbjørg Fønhus Steinsrud. Spelet som skildrer Vassfarets historie fra steinaldertida, epoke med fast bosetting og mye drama som fant sted der inne i denne tida  og fram til i dag, vises for første gang 29.mai.. Spelet er i 2 akter og spilles av ungdomslaget med forsterkninger. 

Vi håper mange fra hele Valdres og omkringliggende bygder vil allerede nå krysse av på kalenderen søndag 29.mai – markering av Unionsoppløsningen på Bautahaugen. Vårt håp og mål er at det vil bli en folkemønstring slik det var her før og selve frihetsåret 1905. 

Nærmere program vil komme i aviser. 

Styret og arrangementkomiteen


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |