tPublisert:  10.11.06

 

 

Ja til kjøkken på Sør-Aurdalsheimen

Kommunestyret vedtok torsdag 21.4. at det skal bygges produksjons-kjøkken på Sør-Aurdalsheimen. 

Her følger vedtaket:

  1. Det tilleggsbevilges inntil kr. 4 millioner til sluttføring av Sør-Aurdalsheimen iht tidligere vedtatt plan.  Beløpet finansieres med låneopptak, men eventuell salgsinntekt fra eiendommer på ca 1,5 millioner skal gå til avkorting på lånet.
     
  2. Kommunestyret ber rådmannen redusere utgiftene så mye som det er forsvarlig i forhold til lover og effektiviseringsgevinst.  Den økonomiske innsparingen må være på min. kr 700 000,-.
     
  3. Med tanke på å overholde vedtatte budsjett ber vi rådmannen nå ta de nødvendige skritt for at kontrollen blir vesentlig bedret i fremtiden.

Nettsideansvar: Arne Heimestøl |